Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Koen Eising, foto P+
Koen Eising, foto P+
05 november 2017

Netwerk MVO Nederland verdubbelt duurzame stroom

De coalitie Groene Netten van MVO Nederland heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een plan ingediend dat voor een verdubbeling van de opwekking van groene stroom in Nederland kan zorgen. Dat onthult P+ in de Special van deze week.

Bron van het nieuws is Koen Eising (1970), manager van het MVO-team van Alliander, netwerkbedrijf in de energievoorziening. Eising stelt in de P+ Special: “Het is het grootste klimaatproject dat op dit moment in Den Haag op tafel ligt.”

Alliander maakt deel uit van ‘Groene Netten’, een coalitie die al enkele jaren op het kantoor van MVO Nederland bij elkaar komt. Groene Netten bestaat uit acht grote deelnemers. naast Alliander zijn dat KPN, Stedin, Enexis, ProRail, Gasunie, Rijkswaterstaat en Tennet.

Eising over deze groep: “Ieder op ons eigen gebied zorgen we voor een stuk infrastructuur. Zeg: de wereld onder en op de grond, de wereld waar je overheen rijdt. We leggen allemaal leidingen, kabels en verbindingen aan. Wij op het gebied van elektriciteit en gas, KPN doet de data, Rijkswaterstaat doet de wegen en waterwegen, ProRail het spoor, Gasunie het nationale aardgasnet.”

De motivatie om tot dit unieke voorstel te komen: “We zijn ieder voor zich monopolisten, wij opereren in de luwte van de markt. Dat schept een verantwoordelijkheid, vind ik. Het netwerk is hecht, we vergaderen elke vrijdag om de veertien dagen van 9 tot 11 bij MVO Nederland. Het werkt fantastisch om zo met elkaar aan tafel te zitten, elkaar te leren kennen en te coachen. Zo kom je  er achter dat de noodaggregaten van KPN ingezet kunnen worden als flexcapaciteit bij Tennet. En dat de ene organisatie de ander over de streep kan trekken op nieuwe projecten. Met dit netwerk zie je veel meer kansen en ga je sneller.”

Met het voorstel geeft het netwerk al invulling aan een van de vier versnellers die MVO Nederland als nieuwe strategie gaat inzetten. In dit geval is het de versneller: ‘Agenda bepalen’.

Eising: “Als acht infrabeheerders verbruiken wij nu een kleine 10 procent van de totale elektriciteit in Nederland. Dat is 7 Terrawatt aan stroom. Enorm veel dus. Onze CO2 voetafdruk is groot. Maar er zijn ook mogelijkheden. Ons netwerk telt twee grootgrondbezitters: Rijkswaterstaat en ProRail. Als we terreinen die in beheer zijn bij deze twee organisaties mogen gebruiken, kunnen we daar onze eigen stroom gaan opwekken, voor 2/3 bestaande uit zonne-energie en voor 1/3 uit wind. We praten inmiddels met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en dat van Infrastructuur en Milieu om dat vast te leggen. Daar komt de nodige diplomatie bij kijken. Wij mogen ons als netbeheerders niet bemoeien met de opwekking van stroom. Maar we weten weer wel precies waar je het beste op het net kunt aansluiten, om hoge aansluitkosten te vermijden. Dit is inmiddels het grootste project van ons netwerk. En het is ook het grootste klimaatproject dat op dit moment in Den Haag op tafel ligt. Als we dit gaan realiseren, gaan we de duurzame opwekking van energie in Nederland verdubbelen.”

Lees ook de ervaringen van andere koplopers onder de partners van MVO Nederland met de 4 versnellers, die tot een transitie naar de nieuwe economie moeten leiden.

Downloads

Meer info download je hier:

Koen Eising over verdubbeling groene stroom (1278 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier