Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 december 2011

Groengasland: Als ons gas op is

Ons aardgas bracht ons rijkdom, kennis en infrastructuur. Een ideale uitgangspositie om tijdig om te schakelen naar Groengas, gemaakt van biomassa, afval, slib. Wie gaat Groengasland Nederland realiseren?

Een boer die aardgas maakt van maïs. Een afvalverwerker doet het hetzelfde, met GFT-afval. Een suikerfabriek die reststromen omzet in energie. Nederland is een aardgasland en het grote kenniscentrum op dit gebied in Europa. Daarom moeten we heel snel doorpakken met de productie om ook het Groengasland van Europa te worden. Het grootste probleem is het onthutsende gebrek aan coördinatie binnen de regering.

Provinciale en stedelijke bestuurders juichen de ontwikkeling van Groengas toe. Vooral in de noordelijke provincies, gebundeld tot Energy Valley, wordt alles op alles gezet om een uitgebreid decentraal net van groengasproductie gereed te hebben, voor de donkere dag aanbreekt dat het fossiele aardgas in Nederland op is. Alle gasleidingen liggen er nu toch, dus het zou oerdom zijn om daar niet optimaal van te profiteren - ook al zijn er aanpassingen nodig. Volgens technisch specialist Groengas van Enexis Douwe Koops is dat zeker geen rocket-science. "Je moet vooral rekening houden met de afname van het gas. In de winter is dat geen probleem: dan stoken mensen met hun cv het meeste gas op. In de zomer moet je wel opletten, dan is de afname aanzienlijk lager waardoor invoeding ook moeilijker wordt. Wij weten uit ervaring hoeveel gas er nodig is en treffen vooraf maatregelen. De productie van een boer is redelijk te overzien en kan op het regionale net. Maar voor een hele grote producent zoals Attero of de Suikerunie hebben wij het landelijk aardgasnet van de Gasunie nodig, om invoedingsproblemen te voorkomen. Deze aanvoer moet ook onder een hogere druk op het net ingevoed worden. Verder letten wij op dat producenten de juiste reukstof toevoegen, omdat gas van zichzelf geen geur heeft en dus gevaarlijk kan zijn. Zodra een producent invoedt, controleren wij ook op calorische waarde. Die moet op niveau zijn. Het gas moet ook de juiste kwaliteit hebben en vrij van vocht."

Het zijn even wat aanpassingen, maar dan nog: zelf gas van afval en landbouwproducten maken, het is altijd nog gunstiger dan Russisch aardgas inkopen en doorvoeren. Nederland is zo minder afhankelijk van politieke ontwikkelingen in het buitenland. En er is een wereld te winnen. Hoeveel fabrieken laten hun organisch restafval nog steeds onbenut? Hoeveel energie zit er wel niet in het drab dat de waterzuivering verzamelt? En in rioolslib… En wat een perspectief voor onrendabele landbouwgrond…

Het volledige artikel over Groengasland Nederland is te lezen in het tijdschrift P+ People Planet Profit.

Ik abonneer me nu op P+