Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
iron ore
iron ore
08 mei 2013

CE BoostCamp presenteert: Het Grondstoffenpaspoort

Zit er ijzer in? Straks is er een paspoort waarin alle gebruikte grondstoffen in een product zijn opgenomen. En daardoor na gebruik herinzetbaar zijn. Volgens de organisatie van het CE BoostCamp eind deze maand een ‘onmisbaar instrument’ voor het ‘rond krijgen’ van ketens en het hoogwaardig rouleren van materialen.

En daar is het CE Boostcamp ook voor bedoeld: doorbraken forceren die de circulaire economie verder op weg helpen. Op 24, 25 en 26 mei in Almere worden ook grote stappen verwacht op het gebied van inkoopbeleid en onderwijs. De voertaal is Engels en het Grondstoffenpaspoort heet dan ook ‘Resource ID Tag’.

Het duurzaam ondernemend bedrijfsleven erkent al langere tijd dat het noodzakelijk is om grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten, maar dat de enige duurzame lange termijn oplossing gelegen is in het structureel hergebruiken van grondstoffen in een gesloten keten. Koplopende ondernemingen nemen in deze beweging naar het hergebruiken van grondstoffen het voortouw.

Belangenorganisatie van duurzame ondernemingen De Groene Zaak ontwikkelde samen met haar partners daarom deze Resource ID Tag: een instrument om op korte termijn stappen te zetten op weg naar circulair ondernemen, en daarmee de weg te banen voor de rest van het (mondiale) bedrijfsleven. Het grondstoffenpaspoort maakt grondstoffen en homogeen samengestelde materialen herkenbaar en (dus) efficiënt en breed herinzetbaar.

In de aanloop naar de CE Boostcamp’13 werken bedrijven als Desso, Interface, Royal Haskoning DHV, Turntoo en Philips actief samen aan de ontwikkeling en implementatie van de Resource ID Tag. De ambitie is om tijdens de CE BOOSTcamp’13 de inhoud en vorm van de Resource ID Tag vast te stellen, zodat een pilot fase kan starten. Gekozen is om hiervoor de focus te leggen op twee productgroepen: consumenten elektronica en tapijttegels. Experts als Rien Otto (Dutch aWEARness) en Jan Henk Welink (TU Delft) zullen tijdens de BOOSTcamp bijdragen aan de vorming en uitwerking van de Resource ID Tag. Samen met externe talenten hoopt het team de Resource ID Tag tot een feit te maken.

De verzameling, het beheer en de uitwisseling van aan hulpbronnen gerelateerde informatie is immers een voorwaarde voor de verwezenlijking van de circulaire economie.

Het is nog steeds mogelijk deel uit te maken van dit  initiatief. Check de website van het CE BoostCamp.