Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
HVC Warmtenet
HVC Warmtenet
03 april 2015

HVC heeft nog volop restwarmte bio-energiecentrale

Bij afval-energiebedrijf HVC in Alkmaar ging de vlag uit, nadat minister Kamp het warmtebeleid van de regering bekend maakte. Het bedrijf heeft nog volop bio-restwarmte in de aanbieding.

HVC levert nu al volop warmte aan wijken in Alkmaar, waar het bedrijf naast ligt. De warmte komt van de afvalenergiecentrales, die voor 50 procent groen zijn. Plan van HVC is om Alkmaar ook aan te sluiten op de bio-energiecentrale, die gevoed wordt door houtsnippers. Ondanks alle inspanningen kost het aanleggen en aansluiten van een warmtenet veel tijd. Zodra de aansluiting gemaakt is, gaat de CO2-uitstoot van de stad Alkmaar verder omlaag. Er zijn immers weer minder op aardgas gestookte CV-ketels nodig.

Het is ook om deze reden dat de ‘Warmtevisie’ van minister Kamp in Alkmaar met veel enthousiasme werd begroet. Het ministerie van Economische Zaken streeft naar een landelijke groei van warmtenetten, gevoed door afvalverbrandingsinstallaties. Beleid is nu een uitbreiding van de 9 Petajoule in 2013 naar 11 Petajoule in 2023, het jaar waarop de EU klimaatdoelstellingen heeft gesteld.

Directeur Wim van Lieshout van HVC zegt in een reactie: “We zijn heel blij met deze ‘Warmtevisie’. Het onderschrijft de weg die we zijn ingeslagen en datgene wat we al jaren doen, namelijk warmte die anders verloren zou gaan benutten door deze via onze warmtenetten te leveren aan vele huishoudens en bedrijven. Het mooie is dat op termijn het warmtenet kan worden gevoed met restwarmte van meerdere centrales of bijvoorbeeld door geothermie, zodra de techniek dat toelaat.”

In de ‘Warmtevisie’ van minister Kamp van Economische Zaken wordt het warmtenet van de gemeente Dordrecht als ‘uniek’ voorbeeld beschreven. Ook in deze stad levert HVC restwarmte, naast andere partijen. Dat laatste is wat de regering ook graag wil stimuleren: meerdere leveranciers, om zo tot een gegarandeerde warmteopwekking te kunnen komen.

Uit de Warmtevisie: “De gemeente Dordrecht, woningcorporaties en afval- en energiebedrijf HVC zetten zich samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Bij dit warmtenet wordt restwarmte uit industriële processen via ondergrondse heetwaterleidingen getransporteerd naar woningen en bedrijven. Het warmtenet draagt bij aan de gemeentelijke doelstelling om een flinke energiebesparing en CO2-reductie te realiseren in de gemeente Dordrecht. Dat betekent concreet (het equivalent van) 6.400 aangesloten woningen op het warmtenet in 2020. Flexibiliteit en toekomstbestendigheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp van het warmtenet. Een concrete uiting hiervan is een relatief ruim gedimensioneerde ringleiding door Dordrecht waardoor het warmtenet in de toekomst flexibel mee kan groeien met ontwikkelingen in de stad. Daarnaast is ‘third party acces’ een belangrijk uitgangspunt. Dit betekent dat het warmtenet open staat voor meerdere warmtebronnen. Dit is in het contract met de gemeente opgenomen. Het Dordtse warmtenet is daarnaast uniek door de levering van warmte aan een groot aantal bestaande gebouwen.

HVC is ook betrokken bij een ander bijzonder initiatief, althans voor Nederlandse begrippen: ultradiep boren naar aardwarmte. Boringen gaan in dit geval tot een diepte van 3500 meter, zelfs tot meer dan 4 kilometer. Dit hete water van ongeveer 250 graden Celcius moet gevoed gaan worden in een Warmterotonde Zuid-Holland. Hierin werken heel wat partijen samen, zoals de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Westland en organisaties als het Havenbedrijf Rotterdam, Eion, Eneco, en 25 gebundelde partijen in Westland Infra, waaronder ook HVC.

HVC licht de techniek zo toe: “Door het boren van twee putten, één om warm water omhoog te pompen en één om het afgekoelde water weer terug in de grond te pompen, kan warm water uit de diepe ondergrond worden gebruikt voor het verwarmen van bijvoorbeeld kassen en huizen. We participeren in een proefboring, waaruit moet blijken of het mogelijk is onder aantrekkelijke voorwaarden warmte te winnen. Als aangetoond is dat de Trias-aardlaag op 4 km diepte geschikt is voor de productie van geothermische warmte, kan op deze manier 80 procent van de warmtebehoefte in het gebied worden ingevuld.”

Website HVC