Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
afval, foto Jan Bom
afval, foto Jan Bom
28 januari 2014

Regering: Halveren afval in 2020

De 10 miljoen ton afval die in 2012 werd verbrand of gestort, moet in 2020 gehalveerd zijn tot 5 miljoen ton. Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu). P+ presenteert de bijbehorende nota als PDF.

We citeren Mansveld in haar brief, getiteld 'Invulling programma 'Van Afval naar Grondstof'. De halvering staat in de 'tweede ambitie':

"De tweede ambitie van dit kabinet is de hoeveelheid materiaal die de economie ‘verlaat’ zichtbaar te verminderen. In 2012 werd er nog bijna 10 miljoen ton materiaal uit Nederland aangeboden bij afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen. Het kabinet heeft de ambitie om deze hoeveelheid in tien jaar tijd te halveren. Dit gebeurt niet alleen door meer en beter te recyclen. Ook de inzet gericht op meer duurzame producten en duurzame consumptiepatronen, draagt bij aan de vermindering van deze hoeveelheid. "

De eerste ambitie is om alle belemmeringen uit de weg te ruimen die ondernemers ervaren bij het circulair maken van hun productieprocessen. In 2015 moeten alle trajecten werken.

De derde ambitie is veel concreter geformuleerd en gaat over het verder scheiden van huishoudelijk afval, maar ook de afvalstromen van kantoren, winkels en diensten. 

"Een derde ambitie van dit kabinet is het beter scheiden van huishoudelijk afval en vergelijkbare stromen van kantoren, winkels en diensten. Voor het scheiden van huishoudelijk afval is al een doel van 60-65% in 2015 geformuleerd. Voor de langere termijn heeft dit kabinet de ambitie om te komen tot 75% afvalscheiding in 2020 en om uiteindelijk richting 100% te gaan. In een netwerkaanpak met gemeenten en bedrijfsleven wordt met dit programma ingezet op verbeterde afvalscheiding."

Een bericht van Jan  Bom

 

Downloads

Meer info download je hier:

Brief van Mansveld over halvering afval (PDF) (344 kb)