Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Geert van der Veer Herenboeren
Geert van der Veer Herenboeren
06 september 2019

Geert van der Veer prototype nieuwe duurzame pionier

De nieuwe duurzame pionier probeert niet langer ‘het systeem van binnenuit’ te veranderen. Een ondernemer als Geert van der Veer van Herenboeren steekt daar geen energie meer in. Hij bouwt een eigen netwerk op van betrokken klanten en een eigen distributiekanaal. In de nieuwe P+ Special vertelt hij wat er voor zo’n nieuwe compleet nieuwe duurzame organisatie nodig is.

Van der Veer en zijn Herenboeren beschikken volgens planning straks over 15 verschillende landbouwgronden in Nederland, die gepacht worden. Er wordt een gemengd bedrijf op gevestigd en een boer aangesteld. Deze boer bedrijft op een agro-ecologische wijze landbouw. 

Hij verzamelt eerst een groep van minimaal 150 (tot zo’n 220) gezinnen die ieder 2000 euro inleggeld betalen. Met een startkapitaal van 400 duizend euro kan een perceel landbouwgrond worden gepacht en ingericht. ‘Per mond’ betalen de deelnemende stadsboeren daarna het hele jaar 10 euro per week.De groenten, fruit, vlees en eieren van Hereboeren zijn onbespoten, vers en volgens de eigen benchmark goedkoper dan een vergelijkbaar voedselpakket bij Albert Heijn.

Van der Veer in P+: “We zijn bij mijn woonplaats Boxtel begonnen, waar nu ook de meeste deelnemende Herenboeren vandaan komen. Ik ken dit gebied en wist dat er een stuk landbouwgrond al jaren braak lag. Het is eigendom van de stichting Marggraff, die het testamentair 200 jaar in eigendom moet houden. Daar zijn we gaan praten. We berekenden dat we met 150 gezinnen break even zouden draaien. De stichting was zo enthousiast over ons plan dat er zelfs werd meegefinancierd om de boerderij in te richten. Toen we de eerste 50 gezinnen hadden gevonden, zijn we begonnen. Sindsdien betalen we pacht. 

“Er is dus voor nieuwe groepen Herenboeren steeds weer een som geld nodig voor de aanloop- en inrichtingskosten. Stichting DOEN ondersteunt onze landelijke organisatie met financiering en subsidie. In de lokale boerderijen gaat geen subsidie of vreemd vermogen. Ze draaien op de euro’s die rechtstreeks van de leden komen.

"Bij alles wat we doen, proberen we samen te werken met de natuur. Zo groeit er onder onze appelbomen smeerwortel, die nutriëten omhooghaalt. Onkruiden laten we staan, omdat de grond hier anders verstuift. Er ontstaat zo een micro-klimaat waarin groenten beter groeien. Niet allemaal, maar sla en prei gaan zo heel goed. We hebben een ras koeien gekozen dat het hele jaar buiten kan blijven staan. Kinderen mogen op zaterdag de varkens bijvoederen met resten van de groenten die over zijn. Een keurmerk hebben we niet nodig. Keurmerken zijn bedoeld om de anonieme supermarktbezoeker vertrouwen te geven in de anonieme producent. Wij kennen hier elkaar allemaal. De Herenboeren stellen jaarlijks samen een teeltplan op, werken als vrijwilliger mee aan het oogsten, of experimenteren nu zelfs met de aanleg van een voedselbos. We gaan niet uit van constante kwaliteit. Het kan droog zijn of nat zijn en dan is de oogst minder. Appels kunnen van de boom vallen. Maar die rapen we dan op om er thuis appelmoes van te maken. De ene komkommer kan veel dikker zijn dan de andere. Het kan onze Herenboeren niets schelen. Dat is nu eenmaal de natuur. 

"We willen in de toekomst naar 700 duizend hectare toe. Niet alleen met Herenboeren, maar ook met farming communities. Dat is een klus die een tijdje gaat duren met een staf van maar negen mensen. Als we met z’n twintigen waren geweest, waren er nu al tientallen Herenboerderijen, over heel Nederland gespreid. Maar ze komen eraan. We denken enkele honderden Herenboeren in Nederland te realiseren. Er zijn nu al initiatieven in Apeldoorn, Weert, Helmond, Tilburg, Breda, Utrecht, Rotterdam, Haarlem, Heemstede, Assen, Ede… vijftien in totaal. Toen ik veertig werd, dacht ik: ik wil er nog veertig jaar over doen. Dan ben ik tachtig.”

Meer weten over wat de andere nieuwe Stadsboeren nodig hadden om te starten? Download de gratis P+ Special van deze week: ‘Hoe word ik stadsboer?'