Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
The Ecological Energy Network
The Ecological Energy Network
18 juli 2012

Ecologische hoofdstructuur onder hoogspanningsmasten

Combineer de landstroken waarop hoogspanningsmasten staan met de verbindingszones voor de natuur, dan geef je een impuls om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te verwerkelijken.

Met dit idee hebben .FABRIC, LOLA Landscape Architecture en Studio 1:1 de eerste prijs gewonnen van The Green Architecture Competition.

De internationale prijsvraag is uitgeschreven door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). In de categorie Concept & Strategy viel het project ‘The Ecological Energy Network’ in de prijzen. ‘Een uitermate interessant voorstel op de schaal van Nederland waarin een zeer heldere probleemstelling op een evenzeer krachtige als simpele wijze wordt opgepakt en tot kans wordt omgebogen’, aldus de jury. Daarbij wordt de markt de drager voor het ontwikkelen van biodiversiteit; de alliantie die hiervoor nodig is, is bovendien door het team al grotendeels bij elkaar gebracht.

“De ecologische hoofdstructuur en de ruimtes onder de hoogspanningsmasten: als je die twee netwerken in Nederland op elkaar legt, dan zou je het grootste nationale park in ons land krijgen. Misschien is het een utopie om te denken dat dit volledig haalbaar is, maar het laat de potentie van dit project zien”, licht Lucas Zoutendijk van Studio 1:1 toe.
De drie bureaus vormen samen een multidisciplinair team, waarmee zij alle kwaliteiten in huis hebben om dit project te laten slagen. Waar nodig hebben zij direct contact met kennisinstituut Alterra Wageningen UR om de ecologische haalbaarheid van het project te waarborgen.

Vooral in stedelijke gebieden creëren de statige hoogspanningsmasten een open gebied door bebouwing, wegen, sloten en meren. Omdat het vanwege het magnetisch veld verboden is onder de hangende kabels te bouwen, zijn deze stroken vaak onbenut. “Als je dan zoekt naar een route om natuurgebieden met elkaar te verbinden, dan zou je de masteninfrastructuur – eventueel met een omweg – daarvoor kunnen gebruiken. Ook bij nieuwe hoogspanningslijnen, kun je ook nagaan of de combinatie van natuur en stroomtransport mogelijk is”, aldus Zoutendijk.

De komende jaren komt er een nieuwe, bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen productielocaties in de gemeenten Vlissingen en Borssele naar Tilburg. Bij het zoeken naar de juiste route is het nuttig rekening te houden met de EHS, meent Zoutendijk. En zo heeft hij wel meer voorbeelden achter de hand.
Het projectteam is op dit moment bezig een coalitie te vormen met betrokken partijen om het plan in Nederland uitgevoerd te krijgen.
 

Website van .Fabric

Website van LOLA Landscape Archirtecture

Website van Studio 1 op 1

Een bericht van Teus Molenaar