Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Kernramp bij Fukushima
Kernramp bij Fukushima
26 mei 2012

Driekwart Japanse bedrijven wil geen kernenergie meer

Na de ramp bij de kernreactor Fukushima, wil bijna driekwart van de Japanse ondernemingen dat er met kernenergie wordt gestopt. Dit wel onder voorwaarde dat alternatieve energiebronnen zeker zijn.

Dit blijkt uit een poll georganiseerd door het persbureau Reuters, een jaar nadat de kerncentrale overspoeld werd door een tsunami. Uit het onderzoek wordt duidelijk hoe groot het wantrouwen bij het publiek is tegen verder gebruik van kernenergie. Dit is belangrijk, want de regering moet de toekomstige energiepolitiek gaan formuleren. Voor de ramp was Japan nog van plan om 50 procent van de energiebehoefte te halen uit kernenergie; op dat moment was het al 30 procent. Nu wordt er gedacht aan 0 procent tot maximaal 35 procent in de energieplanning naar het jaar 2030.

Door de ramp kwamen vele Japanners om, raakten velen besmet door radioactieve straling en moesten hele dorpen in een wijde straal om de reactor heen ontruimd worden.

Inmiddels staan alle 50 nucleaire installaties in Japan stil, sommigen voor groot onderhoud. Het land kampt daardoor wel met een tekort aan elektriciteit, dat nu wordt opgevangen met energiebesparing en energiewinning uit fossiele brandstoffen. In Japan bestaan ook mogelijkheden om thermische energie op te wekken, als een alternatief. Dit zou wel een lagere groei en hogere kosten voor het bedrijfsleven met zich meebrengen. Als er geen ongeluk is, met hoge maatschappelijke en milieukosten, is kernenergie niet de duurste energiebron.

Om precies te zijn is nu 72 procent van de respondenten van het onderzoek tegen het idee van handhaving van kernenergie en 18 procent wil er meteen en volledig mee stoppen.

Zo lang het debat voortduurt, vraagt de Japanse regering bedrijven en consumenten ten minste 15 procent te bezuinigen op het energiegebruik. Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de bedrijven bereid zijn hieraan mee te werken, en 24 procent zou graag minder dan dit percentage bezuinigen.