Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Klimaatakkoord zesmin
Klimaatakkoord zesmin
28 juni 2019

MVO Nederland geeft Klimaatakkoord een 6 min

MVO Nederland is gematigd positief over het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd door het kabinet. Michel Schuurman, directeur Economie en Politiek bij MVO Nederland: "Het Klimaatakkoord krijgt van ons een 6 min. Er zitten goede afspraken in voor elektriciteit, gebouwde omgeving en landbouw. Die onderdelen krijgen van ons 7 tot 8. De landbouw een 7. Maar de dikke onvoldoende is voor de zware industrie, waar consumenten en andere bedrijven de rekening gaan betalen." Volgens MVO Nederland 'lijkt het er op' dat het doel van de 49 procent CO2-reductie gehaald kan worden. Die kans is echter veel groter wanneer er een eenvoudig uitvoerbare CO2-heffing wordt opgelegd, die voor het hele bedrijfsleven geldt.

Schuurman: "Er zitten fundamentele weeffouten in het Klimaatakkoord. Om er een ruime voldoende van te maken, hadden wij onder andere een generieke CO2-heffing willen zien. Dan was het principe ‘de vervuiler betaalt’ daadwerkelijk toegepast, zodat het innovatieve mkb niet onevenredig belast wordt. Ook de forse inzet op ondergrondse CO2-opslag remt de échte vernieuwing in de industrie. En dat brengt het daadwerkelijke einddoel – een klimaatneutrale economie in 2050 – niet dichterbij." 

De maatregelen zijn volgens MVO Nederland weliswaar een stap vooruit, maar een sprong is nodig om de nieuwe economie zo snel mogelijk te bereiken. Met het huidige Klimaatakkoord kiest het kabinet voor een CO2-heffing boven een bepaald plafond met veel uitzonderingen. Een generieke CO2-heffing zet juist een prijs op iedere ton CO2-uitstoot. Eerder toonden De Nederlandsche Bank, Planbureau voor de Leefomgeving en een groep economen de noodzaak hiervan aan.    

Schuurman: "Al met al is dit akkoord zeker een stap naar de nieuwe economie. Maar we moeten ook eerlijk zijn: het is op cruciale delen slechts een kleine stap, waar we hadden gehoopt op een sprong. Van onze ondernemers mag de lat hoger liggen door te kiezen voor échte vernieuwing. Onze inzet is dat het Klimaatakkoord voor doorbraken zorgt, daar gaan we alle betrokkenen aan houden. We blijven ons de komende jaren hard maken voor méér ambitie. De ondernemers in ons netwerk laten al zien dat er meer mogelijk is dan nu op papier staat, elke dag weer." 

In een opiniestuk in de Volkskrant stelden ook Herman Wijffels, Jan Terlouw en Klaas van Egmond dat beter voor een 'uniforme aanpak' in de vorm van een generieke CO2-heffing kan worden gekozen. "Wanneer de politiek een rechtvaardige en op lange termijn houdbare en uitvoerbare aanpak wil, dan is in onze sterk marktgerichte economie zo'n uniforme heffing de enige juiste aanpak. De markt kan dan zijn werk doen. Burgers en bedrijven kunnen nog steeds hun afwegingen maken, maar worden financieel gestimuleerd minder fossiele energie te gebruiken." 

De drie kopstukken geven aan dat de politiek uitzonderingen kan maken door mensen met lage inkomens en tochtige woningen te ontzien. Het kiezen voor een generieke CO2-heffing is "geen technische, maar een morele vraag."

Commentaar MVO Nederland op Klimaatakkoord

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier