Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Klimaatpakket keerpunt
Klimaatpakket keerpunt
26 april 2020

Urgenda: Klimaatpakket mooie grote stap

Urgenda vindt het uitvoeringspakket dat de regering voorstelt ‘mooi’ en ‘groot’ en is ‘blij’. Het zijn woorden die Marjan Minnesma niet vaak heeft gebruikt wanneer ze het over het door de overheid gevoerde klimaatbeleid heeft. Ze claimt dan ook dat heel wat van de uitvoeringsmaatregelen door het ministerie van Economische Zaken zijn overgenomen uit de eigen praktische plannen om de CO2-uitstoot op korte termijn terug te dringen. Het Klimaatpakket mag dan ook beschouwd worden als een definitief keerpunt.

Urgenda stelt: “Maar liefst 30 van de 54 maatregelen worden geheel of gedeeltelijk uitgevoerd. Het pakket levert volgens het kabinet 8 Mton reductie op. Samen met de reeds eerder getroffen extra maatregelen zou dat bij daadwerkelijke en tijdige uitvoering structureel tot 11 Mton kunnen leiden. Als alles lukt, dan is er nog 4 Mton te gaan.

Urgenda schrijft over de meest opvallende maatregel in het pakket: “Voor de overheid is het sluiten van kolencentrales de goedkoopste optie per ton vermeden CO2-uitstoot. Daar hebben ze dus allereerst voor gekozen. De Hemwegcentrale werd al per 1 januari gesloten (dat scheelde netto 1 Mton). De drie nieuwe kolencentrales die in 2015 en 2016 opengingen mogen nog maar op maximaal ongeveer 25 procent van hun capaciteit draaien (varieert afhankelijk van het technisch minimum). Er was eerder sprake van dat van deze drie er nog 1 dicht zou gaan. Dat staat nu niet in de brief, maar zou helpen om echt aan het vonnis te voldoen. In ieder geval is er nu reeds een reductie van kolenstroom van zo’n 75 procent voorzien.”

Minnesma is zo tevreden dat ze de voorgenomen maatregel zelfs als ‘Urgenda-pakket’ betitelt: “We zijn ook heel positief gestemd dat onze overheid de rechtsstaat in ere wil houden en ondanks de coronacrisis, door heeft gewerkt aan een “Urgenda-pakket”. 

De claim is terecht. Minister Eric Wiebes schrijft zelf in de Kamerbrief: “Het merendeel van de maatregelen aangedragen door Stichting Urgenda is op enigerlei wijze onderdeel van het maatregelenpakket van het kabinet. Daarbij is prioriteit gegeven aan maatregelen die kosteneffectief en snel uitvoerbaar zijn, kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving en handelingsperspectief bieden aan de burger.”

Het overzicht dat Urgenda geeft van de ‘overgenomen’ maatregelen.

De brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer over het pakket., eveneens met overzicht van maatregelen.

Downloads

Meer info download je hier:

Kamerbrief over Klimaatpakket (198 kb)