Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
New World Campus
New World Campus
31 mei 2015

New World Campus diamant in kroon Den Haag

Den Haag is in zijn nopjes met de New World Campus. “Een prachtige loot aan de stam”, noemde wethouder Ingrid van Engelshoven de campus tijdens haar openingstoespraak.

Ze hoopt dat de campus een meetingpoint kan worden in de stad. Zelf gaat ze zich inspannen om verbindingen te leggen tussen de campus en ministeries, internationale instellingen, ngo’s en de wetenschap.

Den Haag profileert zich als de internationale stad van vrede en recht. Een dikke eeuw nadat het Vredespaleis zijn deuren opende is de stad de vestigingsplaats van het Joegoslaviëtribunaal, de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens, het Internationaal Strafhof en het The Hague Institute for Global Justice.
Het aantal ngo’s (zoals Rode Kruis, Unicef, Amnesty International) is in tien jaar meer dan verdubbeld van 60 naar 135. Den Haag heeft ook wetenschappelijke instellingen binnen de grenzen, zoals het Internationaal Instituut voor Sociale Studiën, denktanks als Clingendael, organisaties die zich bezighouden met internationaal beheer, zoals het Water Governance Centre.

En nu dan ook de New World Campus. Een nieuwe diamant in de kroon.

Den Haag heeft er alles aan gedaan de campus binnen te halen, zegt Louis Genet, programmadirecteur Den Haag Internationale stad. Tien jaar geleden is de stad bewust (internationale) kennisinstellingen gaan aantrekken en in de watten leggen. De stad investeert in de instellingen en benadert ze niet als losse projecten maar probeert te verbinden. “Veel instellingen kunnen wat aan elkaar hebben.” Toen Harry Derksen en Jack van Ham zich meldden met het idee van de New World Campus, had de stad dus al een visie en een – min of meer gespreid bedje. Genet: “Het past heel goed bij wat wij willen.”

Foto's van de opening van de New World Campus