Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Watersnoodramp Nieuwerkerk
Watersnoodramp Nieuwerkerk
05 december 2021

Landspiegelstijging kan ons behoeden voor nieuwe Watersnoodramp

De Biesbosch toont ons hoe Nederland gered kan worden van de zeespiegelstijging en een nieuwe Watersnoodramp. Maar we zien het helaas niet, dat dit waterrijke gebied bij Dordrecht sinds zes eeuwen twee meter hoger is komen te liggen door aanspoelend zand en slib, planten- en bomengroei. Daarom: we moeten zo snel mogelijk dijken gaan doorbreken om aan landspiegelstijging te beginnen, betoogt aardwetenschapper Steven Weisscher. Hij hoopt op dit onderwerp te promoveren aan de Universiteit van Utrecht.

Zeshonderd jaar geleden zorgde de Sint-Elisabethsvloed voor de ondergang van bijna dertig dorpen. Van die ramp hebben we te weinig geleerd, volgens Weisscher. Na de vloed ontstond op de plek waar het water had huisgehouden ten zuidoosten van Dordrecht de Biesbosch. Dat waterrijke natuurgebied ligt vandaag de dag een paar meter hoger dan de omgeving. Dit komt omdat de Biesbosch door de mens met rust werd gelaten en door de natuur zelf werd opgehoogd met zand, slib en planten, door de werking van eb en vloed en de door rivieren aangevoerd sediment. Elk jaar weer een beetje.

De aardwetenschapper Weisscher bootste dit natuurlijke proces na in het laboratorium in de Universiteit Utrecht. Hij bouwde een meterslange zandbak waarmee hij wil aantonen hoe plantgroei het proces van ophinging kan versnellen. In een buisje aan de rand van de zandbak gooide hij zaadjes van planten, die vervolgens begonnen te groeien in de bak. “Uiteindelijk hebben we voor het eerst in een laboratorium de werking van dit proces realistisch kunnen nabootsen”, vertelde hij aan het Algemeen Dagblad.

Zijn promotie-onderzoek biedt aanknopingspunten waar Nederland in de toekomst veel aan heeft.  We moeten dan wel de durf hebben de natuur de komende jaren haar gang te laten laten gaan. Hij stelt voor: “Je zou dijken in bijvoorbeeld Zeeland tijdelijk kunnen doorprikken, waardoor het achterliggende land kan meestijgen met de zeespiegel. Dat kan bij toekomstige doorbraken de schade echt beperken. Je zou dat bovendien kunnen combineren met recreatie en natte landbouw. Dan hebben we er zelf ook nog plezier van.” 

Weisscher adviseert niet te lang te wachten met zulke, ongetwijfeld op verzet stuitende maatregelen. 

Contactgegevens Steven Weisscher en zijn eerdere publicaties over dit onderwerp.