Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
City Deal Impact Ondernemen_Leeuwarden
City Deal Impact Ondernemen_Leeuwarden
31 december 2023

Leeuwarden geeft schoonmakers zelfvertrouwen

Jelle van Netten is tevreden. Het stadhuis is schoon en de stad Leeuwarden geeft mensen een kans die anders ‘in de kaartenbakken blijven zitten’. 

Het hoofd facilitair erkent ook dat ex-gedetineerde Johan zijn baan te danken heeft aan een verandering in de landelijke aanbestedingsregels. Die sloten nauw aan bij de wens van het college van B&W van de stad om van het helpen van stadsgenoten met een achterstand op de arbeidsmarkt een speerpunt in het beleid te maken. 

“Mensen die aan de onderkant zitten, daar zijn wij voor”, zegt Van Netten. “Daarom deden hier altijd al mensen van de sociale werkvoorziening de schoonmaak. Deze mensen vragen wat extra aandacht. Daar zijn wij voor, ook al kost het ons wat werk. Toen veranderden de aanbestedingsregels, om ook ruimte te bieden aan sociale ondernemingen. De eis was dat 30 procent van hun personeelsbestand een achterstand op de arbeidsmarkt moest hebben. Breedweer is in dat gat in de markt gesprongen en won de opdracht. We waren een van de eerste gemeenten in Nederland die zo een sociale onderneming de opdracht gunde. We hebben er nog een award voor gekregen.”

Het was geen papieren exercitie. “Een van de voorwaarden in de aanbesteding was dat een nieuwe opdrachtnemen medewerkers van de oude partij zou overnemen. Dat heeft Breedweer ook gedaan, met onze instemming. Verder stonden er prestatienormen in het contract: KPI’s (Key Performance Indicators, red.). Zo moet er sprake zijn van doorstroming op de arbeidsmarkt. Het schoonmaakwerk voor de gemeente moet een springplank zijn voor een ander baan. Aan de eisen is voldaan, waarna Breedweer ook voor een tweede termijn de opdracht kreeg. Zo konden opnieuw een stuk of vijftien mensen bij ons aan het werk.”

Een goede communicatie tussen gemeente en sociale onderneming blijft van belang. Van Netten kent Jack Stuifbergen van Breedweer dan ook goed. “Bevlogen man. Hij gaat gewoon voor die mensen. Ik ben net zo. Ik zie: die mensen voelen zich hier thuis. Ze doen hun best. Het is goed schoon en zij krijgen zelfvertrouwen. Dat is alleen maar goed.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van de P+ Special ' Menselijke ecoystemen: zo werkt de City Deal Impact ondernemen'. Leeuwarden heeft ingetekend op maar liefst negen verschillende City Deals van Agenda Stad. Op de City Deal Impact Ondernemen tekenden de volgende steden in: Apeldoorn, Den Haag, Groningen, Haarlem, Utrecht, Sittard-Geleen, Delft, Amsterdam, Emmen, Rotterdam, Amersfoort en Breda.

Website Het inkoopbeleid van Leeuwarden

Website Het inkoopbeleid van Apeldoorn