Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
toen en nu
toen en nu
17 september 2016

De 20 grootste verschillen in 10 jaar MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)  is in 10 jaar wezenlijk veranderd. De Erasmus Universiteit geeft in de nieuwe P+ maar liefst 20 wezenlijke verschillen aan, over de periode 2006 en 2016, TOEN en NU.

 

Verschil 1.

TOEN begonnen de eerste MVO-praktijken vooral bij multinationals.

NU hebben ook MKB-bedrijven een volwassen rol opgeëist.

 

Verschil 2.

TOEN was de rol van de overheid nog beperkt.

NU is de noodzaak van sturende wet- en regelgeving toegenomen.

 

Verschil 3.

TOEN was de externe druk beperkt tot een kleine groep stakeholders,

NU is die druk toegenomen en is de groep belanghebbenden groter en meer divers.

 

Verschil 4.

TOEN waren het vooral NGO’s die de muziek maakten.

NU zijn het coalities en partnerschappen die het verschil maken.

 

Verschil 5.

TOEN telde de MVO-wereld een kleine groep van experts.

NU is er een breed veld van specialisten, deskundig op vele deelterreinen.

 

Verschil 6.

TOEN was het bewustzijn in de bancaire en financiële wereld nog laag.

NU is doorgedrongen wat het belang van financiering is voor de verdere voortgang.

 

Verschil 7.

TOEN was de houding er een van ‘Ik doe aan MVO omdat het moet’.

NU is de motivatie eerder ‘ik doe aan MVO omdat ik het wil’.

 

Verschil 8.

TOEN werd er op ad-hoc basis iets aan MVO gedaan.

NU is er vaker sprake van koppeling aan het businessmodel van de onderneming.

 

Verschil 9.

TOEN was de waarom vraag vooral extern bepaald.

NU is MVO een strategische motivatie geworden.

 

Verschil 10.

TOEN was de invloed van het milieudenken nog heel sterk.

NU is meer sprake van een integrale benadering (People Planet Profit).

 

Verschil 11.

TOEN richtte de internationale duurzaamheidsagenda richtte zich  vooral op armoedebestrijding in ontwikkelingslanden.

NU doen alle landen mee.

 

Verschil 12.

TOEN ging de aandacht vooral uit naar de voorwaarden die gesteld werden aan MVO.

NU is de aandacht gericht op de effecten en resultaten.

 

Verschil 13.

TOEN was ‘goed doen’ een drijfveer.

NU gaat om het ‘waardecreatie’.

 

Verschil 14.

TOEN was de focus bij bedrijven vooral gericht op financial return.

NU is er ook aandacht voor social return.

 

Verschil 15.

TOEN beperkten (duurzame) investeerders zich puur op investing.

NU is dat verbreed tot impact investing.

 

Verschil 16.

TOEN kwamen de eerste MVO-paragrafen in het financiële jaarverslag en ook aparte duurzaamheidsverslagen.

NU groeit de geïntegreerde verslaggeving.

 

Verschil 17.

TOEN lag de focus op het afleggen van verantwoording.

NU is de nadruk komen te liggen op het meten van impact, ook met inzicht in niet-bedoelde effecten.

 

Verschil 18.

TOEN was er geen tot weinig assurance van niet-financiële verslaggeving.

NU wordt het belang daarvan steeds meer ingezien.

 

Verschil 19.

TOEN was het veld van MVO-activiteiten nog overzichtelijk.

NU zijn er vele nieuwe trends en is de complexiteit toegenomen.

 

Verschil 20.

TOEN was de verantwoordelijk voor MVO duidelijk.

NU is die duidelijkheid minder scherp omlijnd.

 

Deze lijst staat als Infographic verwerkt in de nieuwe P+ en is opgesteld door Karen Maas, Jacqueline Scheidsbach en Marjelle Vermeulen, verbonden aan de Erasmus School of Accounting & Assurance. Het artikel ‘Tien jaar MVO-wetenschap’ schetst de ontwikkeling vanaf de uitspraak van Milton Friedman uit 1970 ‘The business of business is business’ via de ‘Triple Bottom Line People Planet Profit’ naar het denken van vandaag waarin het begrip ‘Purpose’ steeds meer opgang doet, ‘als vierde P’. “MVO is nog steeds in ontwikkeling en deze vooruitgang is veelbelovend. Bedrijven nemen steeds meer verantwoordelijkheid”, stellen de drie auteurs in P+ vast.

Download het artikel ‘Tien jaar MVO-wetenschap’.

Downloads

Meer info download je hier:

10 jaar MVO wetenschap P+ (377 kb)