Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
21 januari 2017

MVO Nederland haalt juist de wereld binnen

Met het aantreden van directeur Maria van der Heijden sluit MVO Nederland nog meer dan voorheen aan op internationale ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied. Dat blijkt ook uit het Trendrapport 2017 dat op het Nieuwjaarsevent werd onthuld.

Het was een opmerkelijk weekje. Een nieuwe Amerikaanse president die met zijn ‘America First’ overal ter wereld de vraag oproept welke Amerikaanse producten we prima kunnen missen. De iPhone? Kan. Zelfs in Nederland maken we een veel duurzamer concurrerend product: de Fairphone. 

Op het podium van de Nieuwjaarsreceptie van MVO Nederland, nog voor de inauguratie van ‘The Donald’, waaide een totaal andere wind. Voor het bereiken van duurzaamheidsdoelen werden initiatieven uit de hele wereld getoond. Seepje dat van vruchtschillen uit Nepal natuurlijk wasmiddel in Nederland maakt. De ontwikkelingseconome Kitty van der Heijden van het World resources Institute die de dramatische staat van de wereld schetste en onderstreepte met een herhaald ‘potverdorie’.

Dat Nederland geen eiland kan zijn, bleek ook overduidelijk uit het Trendrapport van MVO Nederland, dat opriep tot aanpakken. "Koplopers uit het bedrijfsleven zijn het stadium van klankborden en overleggen voorbij, ze nemen actie”, zei de nieuwe MVO Nederland-directeur Maria van der Heijden. Ze verwees daarbij naar het toepassen van internationale afspraken: "De lancering van de Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord in Parijs hebben dat aangejaagd. Bedrijven kijken niet alleen naar hun eigen ambities, maar toetsen hun plannen ook steeds vaker aan nationale of internationale duurzaamheidsafspraken."

Kortweg samengevat tot trend 1: ‘Werelddoelen bepalen de opdracht’.

De groeiende MVO-ambities bij bedrijven zorgen voor een onomkeerbare beweging. Van der Heijden signaleerde: "Verschillende sectoren staan op het punt om een definitieve omslag te maken naar duurzaam ondernemen. In de energiesector is die omslag al een feit. Het aandeel hernieuwbare energie neemt hand over hand toe en er is geen weg terug naar het fossiele tijdperk. In de voedingssector is hetzelfde aan de gang, en ook in andere sectoren zijn kantelpunten binnen handbereik."

Zelfs consumenten kijken steeds internationaler."Bedrijven zullen er rekening mee moeten houden dat steeds meer mensen zich bewust zijn van duurzaamheidsissues, en daar ook met elkaar over praten," stellen de auteurs van MVO Nederland, ondersteund door een grote groep partners die de trends toetsten aan eigen bedrijf. "Niet alleen de linkse, stedelijk elite wil meer weten van klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of groene economie. Thema's als klimaat, kinderarbeid of verspilling van grondstoffen zijn nu ook interessant voor gewone burgers en consumenten.” Heel wat van die grondstoffen, zoals die voor kleding, komen oorspronkelijk niet uit Nederland.

Ook voorzitter Hans de Boer van ondernemingsvereniging VNO-NCW vond de gesignaleerde trends herkenbaar. "Of het nu komt vanuit idealisme of eigen belang, de MVO-sneeuwbal is aan het rollen als je het mij vraagt. De trend 'Praatclubs zijn passé! spreekt mij daarbij persoonlijk het meest aan. Alleen door echte tastbare acties houden we de sneeuwbal gaande, maken we hem nog groter en krijgen we echte verandering."

Van der Heijden bedacht zelfs een nieuw woord voor de praktische doeners: ‘Praktivisten’.

Het MVO Nederland Trendrapport 2017