Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Kinderen in Turkse pluk hazelnoten, Astrid van Unen / Mehmet Ulger
Kinderen in Turkse pluk hazelnoten, Astrid van Unen / Mehmet Ulger
10 april 2012

NGO’s willen nog veel vaker MVO-diplomatie

Bij ‘economische diplomatie’ hoort ook ‘MVO-diplomatie’. Dat vinden ngo’s en vakbeweging, gebundeld in het MVO Platform. Ga zo door regering, is de aanbeveling. Staatssecretaris Atsma (CDA) zegde toe verder te gaan op deze ingeslagen weg, tijdens het beraad over MVO met de Tweede Kamer.

Heel tevreden is het MVO Platform over twee ingrepen van de regering. Een alweer wat oudere bemiddeling betrof het conflict over een kledingfabriek in India, waar zelfs oud-premier Lubbers aan te pas kwam. Meer recenter is de MVO diplomatie  van Bleker naar aanleiding van het toepassen 'Sumangali-systeem' in kleding van onder andere C&A.  In de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu worden jonge meisjes een 'bruiddschat'  beloofd, en in het vooruitzicht daarvan moeten ze jarenlang in slechte arbeidsomstandigheden hun werk doen.

Maar het gaat het MVO Platform niet om deze oudere zaak, maar om de inzet van zittende bewindspersonen. Het platform schrijft ter toelichting: "Bewindslieden richten zich tot de overheid van een land waar schendingen plaatsvinden. Die schendingen vinden mede plaats omdat wetgeving en/of de handhaving ervan ontoereikend is. Een NGO kan in zo'n situatie wel een bedrijf aanspreken, maar het bedrijf (bijvoorbeeld C&A in dit geval) loopt aan tegen beperkte mogelijkheden tot verandering vanwege gebrekkige handhaving. De Indiase overheid moet voor het 'enabling environment' zorgen, daartoe zijn ze ook verplicht via vele internationale verdragen en Nederland (d.w.z. de Staat, vertegenwoordigt door zittende bewindspersonen en ambassades) kan ze erop aanspreken. Dat is wat wij MVO diplomatie noemen."

Het andere voorbeeld betrof de aanvoer van hazelnoten uit Turkije, waarbij kinderhandjes bij de pluk worden ingeschakeld. Het laatste werd door P+-redacteuren Mehmet Ülger en Astrid van Unen ontdekt.

Het MVO Platform schrijft vandaag aan de Tweede Kamer: “Uw Kamer heeft de afgelopen jaren een scala aan vragen gesteld over gevallen van bedrijven die zijn betrokken bij schendingen van mensenrechten in de productieketen van Nederlandse bedrijven. In enkele gevallen zijn deze vragen – bijvoorbeeld wat betreft kleding uit India en hazelnoten uit Turkije – gevolgd door een vorm van MVO diplomatie die erop is gericht om samen met de regering van het betreffende land oplossingen te zoeken voor de geconstateerde problemen. De eerste resultaten daarvan zijn bemoedigend.”

Wat waren de resultaten dan? “Zo heeft de Indiase regering aangegeven te willen samenwerken aan het terugdringen van kinderarbeid en ‘gebonden arbeid’ in de productie van kleding in Zuid-India. Met de Turkse regering is het gesprek aangegaan over het aanpakken van kinderarbeid in de hazelnootoogst.”

Samenvattend stelt het MVO Platform: “MVO diplomatie vergroot de kans op succes als daarnaast ook de betrokken bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.”

De aanbeveling aan de Tweede Kamer luidt: “Dring bij de regering aan op het frequenter inzetten van actieve MVO diplomatie. Dat kan bij gevallen van schending in productieketens van Nederlandse (of in Nederland opererende) bedrijven die worden aangekaart door media of maatschappelijke organisaties. Daarnaast kan MVO diplomatie worden ingezet als onderdeel van economische diplomatie in het algemeen. De regering dient daartoe in kaart te brengen in welke landen en sectoren bedrijven het risico lopen om in hun productieketen betrokken te raken bij schendingen waarop vervolgens een agenda wordt gebaseerd die in diplomatiek overleg en handelsmissies wordt uitgevoerd.”

Website MVO Platform met Kamerbrief


 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier