Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
MVO is een strategische keuze
MVO is een strategische keuze
17 april 2015

Tweederde bedrijven doet wel wat aan MVO

De Nationale MVO Monitor 2015 is een lesje in nederigheid, voor wie al vele jaren elke dag druk met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bezig is.

Twee derde van de Nederlandse bedrijven doet er wel iets aan, ook al is de invulling wel erg gericht op dagelijkse problemen. Gelukkig is er ook een kopgroep van ondernemingen die wel overtuigd is van het belang van MVO. En zelfs 51 procent van de Nederlandse ondernemingen ziet het strategisch belang van duurzaam ondernemen. Daarom is de groeipotentie voor duurzaamheid nog steeds erg groot. Je zou alleen denken dat de vooruitgang al veel verder was.

De Nationale MVO Monitor 2015 is een onderzoek onder zo’n 1000 Nederlandse bedrijven in 13 sectoren. Vooral directeuren vulden de vragenlijst in. Wat weten deze CEO’s over MVO? Kennen ze het begrip eigenlijk wel? Ja hoor, zei 84 procent.

De logische vervolgvraag valt alleen wat tegen: wat doet u er dan aan? In de meeste gevallen gaat het deze 68 procent om bescheiden activiteiten in de sfeer van afvalscheiding, energiebesparing en het aanbieden van stageplekken. Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen vallen echter ook duurzame en gezonde producten, het respecteren van mensenrechten en arbeidsomstandigheden in de productieketen en een leefbaar loon voor de medewerkers ver weg. Uit de MVO Monitor 2015 blijkt dat deze onderwerpen slechts door een beperkte groep van bedrijven met ambitie worden opgepakt.

De grote MVO-concepten van vandaag zijn bij het grootste deel van de Nederlandse bedrijven nog steeds onbekend. Dat betekent dat er een fikse achterstand ontstaat op de koplopers, die wel stevig doorzetten. 

Wat kwam uit het onderzoek onder alle bedrijven naar voren?

+ 76 Procent heeft nog nooit gehoord van ‘Circulaire economie’

Hoe kleiner de onderneming, hoe minder bekend het begrip. Kijkend naar circulaire economie, zegt 70 procent van de respondenten die het begrip wel kent en belangrijk acht, iets met het concept te doen of willen doen. Vooral termen als recycling (31 procent) en revitaliseren (20 procent) worden door deze koplopers genoemd. De textielsector, de groothandel, industrie en transportsector zijn binnen de groep van voortrekkers het meest actief.

+ 45 Procent heeft nog nooit gehoord van ‘Duurzame inzetbaarheid’

Ook hier geldt: hoe kleiner het bedrijf, hoe minder men weet hoe je medewerkers een leven lang optimaal inzet. In het algemeen stelt 81 procent van de bedrijven die iets aan MVO doen dat ze MVO-doelstellingen voor 'alle afdelingen' hebben geformuleerd. Dat is een grove benadering. Wat blijkt echter als bedrijven dit percentage specificeren naar afzonderlijke afdelingen? Uit de monitor blijkt dat dan slechts 1 procent (!) van de HR-afdelingen doelstellingen op MVO-gebied stelt: dat is een kloof die groter is dan de Grand Canyon. Kijkend naar duurzame inzetbaarheid, zegt 71 procent van de respondenten die het begrip wel kent en belangrijk acht, iets met het concept te doen of willen doen. Het gaat bij deze koplopers om activiteiten op het gebied van opleiding en kennisdeling (15 procent), het aanpassen van werk- processen (12 procent) of werkplekken (10 procent) of speciale aandacht voor arbeidsomstandigheden/re-integratie (17 procent). De transportsector, zakelijke dienstverlening, industrie en groothandel  zijn onder de groep voortrekkers het meest actief.

+ 51 Procent heeft nog nooit gehoord van ‘Sociale Innovatie’

Zelfs zowat een kwart van Nederlands grootste ondernemingen weet niet hoe je met ondernemende medewerkers die uitvliegen enorme winst kunt maken. Kijkend naar sociale innovatie, zegt 59 procent van de respondenten die het begrip wel kent en belangrijk acht, iets met het concept te doen of willen doen. In 23 procent van de gevallen wordt door deze groep koplopers genoemd: het bij elkaar brengen van mensen om kennis te delen. In 11 procent van de gevallen richten de activiteiten zich op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Koploper-bedrijven in de zakelijke dienstverlening  en groothandel zeggen het meest  ambitieus te zijn.

+ 37 Procent heeft nog nooit gehoord van ‘Transparantie’

Al sinds jaar en dag brengt het ministerie van Economische Zaken een Transparantiebenchmark uit, maar aan het kleinbedrijf was deze inzet niet besteed. Rond transparantie zegt 59 procent van de respondenten die het begrip wel kent iets met het concept te doen of willen doen. Het vaakst noemen deze voortrekkers ‘openheid van zaken geven’. Als middelen hiervoor worden genoemd: website en social media, jaarverslagen en andere publicaties, en interne en externe netwerkbijeenkomsten om bedrijfsinformatie te delen. Bedrijven in de zakelijke dienstverlening  en textielsector geven bovengemiddeld vaak aan actief te zijn.

Ook bij MVO Nederland, de organisator van dit onderzoek, gingen de wenkbrauwen omhoog. “Het licht voor MVO staat op groen”, stelt de organisatie, gevolgd door de waarschuwing dat onwetendheid de bedrijfsvoering kan schaden, want MVO biedt een interessante business case. Van de bedrijven die dit beginnen te snappen, is het besparen van kosten voor 38 procent de veruit belangrijkste drijfveer.

MVO Nederland constateerde: “De meerderheid van de bedrijven neemt geen maatregelen om de veiligheid en een leefbaar loon voor werknemers bij hun leveranciers te bevorderen. Ook bij het voorkomen van milieuschade in hun productieketens zijn veel bedrijven nog te passief. Daarmee nemen ze onverantwoorde risico’s op het terrein van mens en milieu. Ook hun omzet en winst komen daarmee in gevaar. Grote incidenten in de kleding, bloemen, olie en mijnbouw hebben geleerd dat nalatigheid op deze terreinen bedrijven geld kost.”

Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland riep met name bedrijven in sectoren als retail, groothandel, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektronica en bouw op werk te maken van sociaal en milieubeleid in de keten. “Ervaringen in de kledingsector en bij hout, koffie, thee en cacao laten zien dat hier wel degelijk vooruitgang is te boeken”, aldus Lageweg.

P+ biedt het volledige rapport aan in de vorm van een PDF. Zie het social media blokje links bovenaan voor de download.

Het rapport is ook verwerkt in een infographic, die te zien is op de website van MVO Nederland.


 

Downloads

Meer info download je hier:

MVO Monitor 2015 (2921 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier