Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Lageweg op Twitter
Lageweg op Twitter
12 september 2014

Wordt het te druk in de MVO-polder?

Valt er meer te bereiken als alle MVO-organisaties de krachten bundelen? Deze week ontspon zich op Twitter een discussie, naar aanleiding van de column van Willem Lageweg in de laatste P+: "Drukte in de MVO polder."

“Het wordt steeds drukker in ‘de polder’ van organisaties die bedrijven willen bijstaan bij het versnellen en borgen van MVO en duurzaamheid”, zo constateerde Lageweg. En dan kan het twee kanten uitgaan. Of je gaat de concurrentie met elkaar aan. Of je gaat aan tafel zitten om te bezien of er met vereende krachten meer valt te bereiken.

Lageweg is een duidelijke voorstander van de laatste optie. Een van zijn Tweets luidde: “Het gaat er nu om krachten te bundelen om samen grotere vuist te maken. Hard mee bezig.”

“Moedig van Willem”, zei Wouter Scheepens later, een van de Twitteraars die zich in de discussie meldde. Scheepens leidt zelf ook een strategisch adviesbureau , Steward Redqueen. Hij constateert dat er inderdaad heel wat consultants in dezelfde vijver vissen. Door de bankencrisis zijn budgetten onder druk komen te staan. Dat zorgt voor verhevigde concurrentie.

Folkert van der Molen van Royal Haskoning DHV verzuchtte dan ook: “Het lijkt tegenwoordig wel of je een stichting moet oprichten om geld aan te boren.”

Ons eigen advies aan alle organisatie was heel kort: “DELEN! BUNDELEN! FOCUSSEN!” Met verschillende partijen aan tafel kun je een doel kiezen en een taakverdeling afspreken. Wat kun je samen concreet bereiken en wanneer moet dat gelukt zijn? Wie doet wat?

En dat is ook wat Lageweg van MVO Nederland met deze discussie beoogt. En ook hard aan werkt. Dat blijkt onder meer uit de samenwerking tussen diverse organisaties die een circulaire economie in Nederland willen bevorderen. Vorige week bundelden ze zich onder de aansprekende titel RACE. Dat sprak zelfs Dame Ellen MacArthur aan, die als zeilster niets anders deed dan snelheidsrecords scherper stellen. Het leek haar geen gek idee als RACE een ‘landenrapport Nederland’ aan de reeks met internationele publicaties van haar Foundation zou toevoegen. “Dat gaat onze Foundation niet doen. Dat moeten de landen zelf doen.” Dat zei ze tegen ons na afloop van de Green Challenge, waar ze juryvoorzitter was.

De column van Lageweg werd al ingeleverd voordat dit alles een feit was. Voor wie niet geabonneerd is op P+, geven we de inhoud van zijn statement hieronder weer.

“Het wordt steeds drukker in ‘de polder’ van organisaties die bedrijven willen bijstaan bij het versnellen en borgen van MVO en duurzaamheid. Dat is op zich een goed teken. Het toont dat duurzaamheid en MVO zich steeds verder ontwikkelen tot een domein met allerlei specialisaties en niches. Voorbeelden hiervan zijn de circulaire economie met organisaties als Circle Economy en de stichting Circulaire Economie, sociaal ondernemerschap met de stichting Social Enterprise, het waarderen en monetariseren van duurzaamheid waar Trueprice en De Vergeten Oplossing exponenten van zijn en het verduurzamen van internationale handelsrelaties waar IDH een belangrijke exponent van is. Daarnaast spelen Global Compact, De Groene Zaak, Dutch Sustainable Growth Coalition, Urgenda, BoP InnovationLab, De Normaalste Zaak en een snel groeiend aantal NGO’s ook een rol bij het faciliteren en activeren van bedrijven. En ten slotte worden mainstreamorganisaties als VNO-NCW en tal van brancheorganisaties steeds actiever op dit terrein. Nogmaals, op zich een goede zaak.

Maar er is ook een andere kant. Elke organisatie knokt voor de eigen boodschap, voor de eigen financiering en voor de eigen profilering. Aan de kant van de financiers en bij de doelgroep van hun activiteiten ontstaat de groeiende vraag hoe het een zich tot het ander verhoudt. Wordt er wel samengewerkt? Zou samengaan niet tot meer impact of lagere kosten leiden?

Bij een aantal van de hiervoor genoemde initiatieven is de overheid een belangrijke financier. Terecht stelt de overheid bij het honoreren van financieringsaanvragen steeds vaker de eis dat er met vergelijkbare of complementaire organisaties wordt samengewerkt. En bij bedrijven hoor je steeds vaker de vraag: van wie moet ik nou lid worden? Wat hebben al die clubs mij eigenlijk te bieden?

Deze vragen zijn terecht. Zij dwingen de MVO-organisaties tot scherpere keuzes, tot meer samenwerking en tot een onderling afgestemde agenda die leidt tot meer impact. Want laten we eerlijk zijn: we zijn goed bezig maar de people-planet-profit vraagstukken zijn enorm. En de impact op overheidsbeleid en de implementatie bij bedrijven is, alle goede bedoelingen ten spijt, nog steeds zeer beperkt.

Hoog tijd dus voor bezinning in de besturen van genoemde organisaties. MVO Nederland maakt dit onderwerp in de komende tijd tot een van onze belangrijkste beleidsvragen. Hoe en met wie kunnen we intensiever samenwerken, waar laten we kansen liggen, wat moet er anders? Mocht u suggesties hebben dan horen we die graag.”

Meldt je dus op Twitter, waar wijzelf actief zijn onder @PPLUStweets en Lageweg onder @willemlageweg