Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 januari 2012

MVO Nederland signaleert 10 Trends

Het is een fenomeen: lokale samenwerkingsvormen tussen bedrijven, burgers, gemeenten en organisaties. In het hele land zijn prachtige Best Practices te vinden, die leiden tot opmerkelijke duurzame projecten. Het volgende nummer van P+ zet er de schijnwerpers op. MVO Nederland rangschikt deze ontwikkeling tot een van de hoofdtrends in duurzaamheidsland, zo blijkt uit het Trendrapport 2012.

Het zijn zeker geen trends voor 1 jaar die MVO Nederland tijdens het Nieuwjaarsfeest opsomde, maar ontwikkelingen die meerdere jaren overstijgen. In sommige gevallen zijn het zelfs al Megatrends, die een generatie of langer duren. Voor sommige punten uit het lijstje van 10 geldt dat zeker, zoals de nog steeds toenemende aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB en grootbedrijf. Die aandacht wordt steeds door nieuwe ontwikkelingen gevoed, zoals hele recente termen als de 'circulaire economie' die de Cradle to Cradle-inspiratie van de afgelopen jaren overstijgt en ook weer ruimte biedt voor andere vormen van bewijsvoering van duurzaamheid, zoals een Life Cycle Analyse. En dat is alweer een begrip uit de vorige eeuw (1980-1990), die jammergenoeg te lang onder techneuten is gebleven en geen spannende communicatieve vertaalslag kreeg. Ook een ontwikkeling dus die veel langer duurt dan slechts 1 jaartje en zeker niet te vergelijken is met een mode of een hype.

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst in Rotterdam durfde directeur Willem Lageweg van MVO Nederland dan ook te stellen: 'De structurele krachten die MVO aanjagen worden steeds sterker.' Hij toonde het vertrouwen in de toekomst door een compleet nieuwe huisstijl voor zijn organisatie te presenteren, in een basiskleur blauw die bij drukkers en vormgevers het uitgangspunt is voor de opbouw van heel veel andere kleuren. "Waarom niet groen?", beantwoordde Lageweg de vraag uit de duurzaamheidswereld: "Omdat MVO mainstream wordt." Het nieuwe logo speelt met cirkels die elkaar raken en overlappen, als symbool voor netwerken die met elkaar de samenwerking aangaan. Het beeldmerk is er een stuk sterker op geworden en vrolijker ook: de cirkels lijken wel wat op de bubbels in een glas champagne.

Hieronder de 10 Trends die MVO Nederland in 2012 ziet, en doen denken aan een uitspraak van Hobbes in de cartoonserie 'Calvin and Hobbes': "The problem with the future is that it keeps turning into the present." 

1. AANDACHT VOOR MVO ZET FORS DOOR

De aandacht voor MVO blijft toenemen in zowel MKB als grootbedrijf. Een stijgende klantvraag, kostenbesparing, grondstoffenschaarste en imagovoordelen zijn de hoofdredenen.

2. MVO LIJKT CRISISBESTENDIG

De crisis raakt vroeg of laat ieder bedrijf. MVO-bedrijven lijken de crisis beter te doorstaan. Ook herstellen zij sneller als de terugval voorbij is.

3. MVO ALS KOSTENPOST DEFINITIEF VERLEDEN TIJD

Bedrijven zien MVO als kostenbesparend, of in elk geval als kostenneutraal. Ongeveer een vijfde van het MKB kijkt verder. Voor hen is MVO dé manier om de omzet te verhogen.

4. STERKE STIJGING VRAAG NAAR MVO IN B2B-MARKT

Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-eisen aan elkaar. Het effect reikt tot ver voorbij de Nederlandse grens. De stijgende ambities in het grootbedrijf slaan over op het MKB.

5. CONSUMENT WIL DUURZAAM, MAAR IS STEEDS KRITISCHER

De consument is kritisch. Het voldoen aan minimale duurzaamheidskenmerken is een basisverwachting geworden. Daarom zijn consumenten vaak niet bereid hier meer voor te betalen. Bedrijven die extra MVO-stappen zetten, worden door nichemarkten wel beloond.

6. ENERGIEBESPARING: TOPPRIORITEIT BEDRIJVEN

Energiebesparing staat bij veel bedrijven bovenaan de MVO-agenda. Het is urgent, tastbaar, sluit aan bij maatschappelijke verwachtingen en het levert geld op. Ook grondstoffenschaarste wordt steeds vaker een strategisch speerpunt.

7. TRANSPARANTIE: VAN COMPLIANCE NAAR INNOVATIE

Naast het voldoen aan richtlijnen, komt er steeds meer aandacht voor andere vormen van transparantie over MVO. Door dilemma's bespreekbaar te maken, meer inzicht in de keten te krijgen en de dialoog met belanghebbenden aan te gaan, leidt transparantie tot innovatie.

8. PEOPLE: VERANTWOORDELIJKHEID TERUG OP DE WERKVLOER

Steeds meer bedrijven zetten in op mensgericht ondernemen en presteren hierdoor beter. Medewerkers krijgen meer vertrouwen en verantwoordelijkheid. Organisaties worden platter en de rol van het management verandert.

9. INTERNATIONAAL ONDERNEMEN: MVO MINDER VRIJBLIJVEND

Het wordt steeds duidelijker wat internationaal MVO voor bedrijven inhoudt en wat er van hen wordt verwacht. Nieuwe internationale richtlijnen bieden houvast. Bijeffect is een grotere nadruk op certificering en controle.

10. INNOVATIE: COALITIES VOOR DUURZAAMHEID

Baanbrekende innovaties gebaseerd op het concept van de circulaire economie en nieuwe businessmodellen zijn in opkomst. Samenwerking en verrassende coalities spelen hierbij een grote rol.

Het Trendrapport op de website van MVO Nederland