Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
De magie van de campus
De magie van de campus
21 februari 2019

P+ SPECIAL: De magie van de campus

Er is iets magisch aan het economische succes van campussen. De nieuwe P+ Special onderzoekt waarom bundelingen van vergelijkbare bedrijven meer succes hebben dan individuele ondernemingen. De regering stelt in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) dat campussen belangrijk zijn voor een toekomstbestendige economie in Nederland. 

In deze P+ Special pleit assistant professor Gijsbert Korevaar van de TU Delft voor het opzetten van een ‘circulaire campus’. Hier zouden tal van ondernemingen en andere initiatieven op het gebied van hergebruik van grondstoffen een plek moeten krijgen. Korevaar, ook verbonden aan het wetenschapsnetwerk ‘Het Groene Brein’, is industrieel ecoloog en bestudeert hoe bedrijven van elkaar kunnen profiteren.

De regering onderkent het belang van gespecialiseerde campussen in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en wil hier ruimte voor creëren. In het kabinetsperspectief op deze toekomstverkenning wordt gesteld: “De zich vernieuwende economie heeft vaak niet alleen behoefte aan andersoortige bedrijvenlocaties en gebouwen, maar ook aan andere locaties, waaronder campussen en innovatiemilieus.”Het kabinet verwijst daarbij naar ‘veel onderbenutte locaties zoals verouderde bedrijven- en kantorenterreinen, leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen, die kunnen worden getransformeerd’.

Op de High Tech Campus in Eindhoven is dankzij Philips zo’n dicht netwerk van ondernemingen ontstaan, dat de campus claimt ‘de meest intelligente vierkante kilometer van Nederland’ te zijn. Er zullen hier aan het einde van dit jaar 12 duizend mensen werken, van 85 verschillende nationaliteiten, verspreid over 185 bedrijven. De campus maakt onderdeel uit van Brainport Eindhoven, een initiatief dat 21 gemeenten bundelt. De bedrijfsactiviteiten in deze regio zouden nu al goed zijn voor 30 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) van Nederland. 

Een van de veelbelovende bedrijven op de High Tech Campus is Smart Photonics. Het bedrijf ontwikkelt fotonische chips die licht gebruiken voor het maken van schakelingen, in plaats van elektronen. Deze nieuwe technologie gebruikt minder energie. Bovendien is de data-overdracht veel sneller.

In de P+ Special stelt het management dat deze ontwikkeling te danken is aan het feit dat er een campus was. “De juiste plaats, het juiste moment, de juiste technologie. We hebben elkaar hier op de campus leren kennen. De juiste mensen, dus. Dat hoort er ook zeker bij.” Ook zijn er op de High Tech Campus bedrijven aanwezig die straks afnemer zullen zijn van de nieuwe technologie en de chips kunnen inzetten voor nieuwe technologische toepassingen. 

Managing director Richard Visser: “Met onze technologie kunnen we straks heel goed sensoren en glasvezel aansturen. Neem het voorbeeld van de auto van nu. De huidige sensoren kunnen vooruit en achteruit kijken. Daar komt straks ook de onderkant van de auto bij, die hobbels signaleert, of gladheid van het wegdek. Dat is essentieel voor een 100 procent veilige zelfrijdende auto. Deze moet bovendien veel sneller en veel meer informatie kunnen verwerken om te kunnen rijden. Dat kan in combinatie met snelle mobiele G5-netwerken.” 

Lees de complete P+ Special ‘De magie van de campus’. 

Downloads

Meer info download je hier:

P+ Special De magie van de campus (1548 kb)