Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Marjolein Demmers, foto Rli
Marjolein Demmers, foto Rli
02 juli 2016

Marjolein Demmers leidt De Groene Zaak

Initiatiefnemer Marga Hoek is per 1 juli teruggetreden als algemeen directeur vanDe Groene Zaak. Zij draagt de directierol over aan Marjolein Demmers, oud directeur Sustainability bij RoyalHaskoningDHV.

Marga Hoek blijft wel bij de organisatie betrokken: ze treedt toe tot het bestuur en zal van hieruit internationale ontwikkelingen en netwerken aan de ondernemersvereniging blijven verbinden.

Marjolein Demmers was al sinds januari operationeel directeur bij De Groene Zaak. De MVO-adviesfunctie van RoyalHaskoningDHV wordt afgebouwd, het bureau in Amersfoort trekt zich terug op meer traditionele ingenieurswerkzaamheden. Demmers brengt door deze werkzaamheden een brede achtergrond mee: ze is bovendien lid van de Raad van de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en voorheen van de Algemene Energieraad (AER). Ook was ze jaren internationaal actief in het bedrijfsleven bij onder meer McKinsey&Company en Essent. Volgens het Bestuur is deze combinatie van kennis en ervaring cruciaal om de volgende fase van De Groene Zaak succesvol vorm te geven en om de benodigde versnelling te kunnen realiseren.

Marjolein Demmers hier zelf over: “Een fase waarin we als koplopende, duurzame ondernemingen willen laten zien dat onze aanpak veel meer waarde creëert dan traditioneel ondernemen. Positieve waarde in brede maatschappelijke zin, ook op het gebied van innovatie, werkgelegenheid en export. Nu Nederland steeds meer doordrongen raakt van het belang en de aantrekkelijkheid van een nieuwe en duurzame economie, is het juist zaak om nog meer leiderschap en daadkracht te laten zien vanuit het bedrijfsleven.” Dit stond ook in het recent aan de Tweede Kamerleden aangeboden ‘Regeerperspectief’, dat Demmers al voor De Groene Zaak schreef.

Marga Hoek initieerde en leidde De Groene Zaak vanaf 2010. Onder haar leiding ontwikkelde de ondernemersvereniging zich tot een netwerk van meer dan 200 ondernemingen. Ook richtte ze Het Groene Brein op, een organisatie waar inmiddels meer dan 100 'groene' wetenschappers bij is aangesloten. Hoek gaat zich richten op internationale dimensie van duurzaam ondernemen en een nieuwe organisatie oprichten.

Website De Groene Zaak