Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Maxima Foto P+ People Planet Profit
Maxima Foto P+ People Planet Profit
28 augustus 2015

Ook Máxima hamert op rol HR

Vrijwilligerswerk hoort in de HR-afdeling thuis. Zo denkt Koningin Máxima er over, bleek tijdens een werkbezoek aan de stichting Talentcoach in Den Haag.

Koningin Máxima weet haar mening heel elegant naar voren te brengen in de manier waarop ze vragen stelt. Met wollig taalgebruik is ze snel klaar. Ze vraagt naar praktische uitwerkingen: “Hoe werkt dat?” En als het nodig is, vraagt ze daar zelfs stevig op door en wil praktische voorbeelden horen: “Zoals…?”

Zo ging dat op het bezoek als 'mystery guest' aan een van de projecten die wordt ondersteund door het Oranjefonds, waar zij en koning Willem-Alexander beschermvrouw en beschermheer van zijn.

Interessant aan Talentcoach is dat zowel coach als ‘de kwetsbare stadsgenoot’ beiden van elkaar leren, op basis van gelijkwaardigheid. Dat maakt deze organisatie interessant voor bedrijven, die medewerkers uit de ‘eigen omgeving’ willen halen, door ze een jaar te koppelen aan bijvoorbeeld een werkzoekende, een bijstandsmoeder, of iemand van buitenlandse afkomst die moeite heeft zijn weg te vinden. Het begeleiden van mensen die hun leven op de rails willen zetten, betekent automatisch geconfronteerd worden met de wereld waarin zij zitten.

Een private banker, die een slecht Nederlands sprekende Iraanse man begeleidde naar het reiswezen, wist zijn ervaring mooi te formuleren: ”Ik merk dat de maatschappij voor hem anders werkt dan voor mij.” Het coachingstraject heeft hem leren relativeren, bekende hij aan de Koningin. Soms vertelt hij ook wel eens over de nieuw ontdekte wereld tegen zeer vermogende klanten, “om ze op te grond te zetten.”

Máxima wilde alles weten over de plek die bedrijven aan zo’n initiatief binnen de eigen werkorganisatie geven. Is dit alleen een MVO-project, begeleidt door een MVO-medewerker? Of moet zo’n initiatief dat bedoeld is voor persoonlijke groei van de eigen medewerkers in de afdeling personeelszaken landen? Dat laatste had duidelijk haar voorkeur. “Maar u bent geen HR-persoon. Ik neem aan HR de scholing van werknemers verzorgt. Hoe gaat dat? Is er een stappenplan?”

Opvallend hoe de Koningin via de ingang van het vrijwilligerswerk op eenzelfde analyse uitkomt als P+ eerder in de serie ‘MVO en HRM’. P+ gaf vele voorbeelden waarin de bestaande kloof tussen de MVO-manager en personeelszaken gedicht werden. Het zijn echter bijzondere Best Practices, die nog steeds meer uitzonderingen dan dat regel zijn. In de regel bemoeien de meeste HR-afdelingen zich niet met het MVO-beleid van hun bedrijf.

Dat dit punt óók de aandacht van Talentcoach heeft, bleek uit de aanwezigheid van twee HR-medewerksters van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zij benadrukten hoe goed het voor collega’s is uit de eigen ‘bubble’ te komen. “Als je vergeet voor wie je het doet, ben je als ambtenaar verkeerd bezig.” Máxima kon deze visie alleen maar bevestigen, door de vergelijking door te trekken naar een vertegenwoordigster van verzekeringsmaatschappij Aegon: “Als je vergeet aan wie je verzekeringsproducten verkoopt, dan ben je ook verkeerd bezig.”

Ook over de ‘gelijkwaardige’ rol van coach en de hulpvragende vroeg de Koningin stevig door. “Is het altijd wel zo dat allebei er iets aan hebben?” Geen onbelangrijke vraag, want Talentcoach vraagt een luttel bedrag voor de begeleiding. In vergelijking met de bedragen 'als 1750 euro' die bedrijven voor leiderschapsprogramma’s betalen is deze 175 euro een aanfluiting, wat de organisatie van Talentcoach erg stoort. In hun visie groeien medewerkers van bedrijven en andere organisaties enorm van het begeleiden van hun ‘pupil’. De coaches zelf zijn de laatsten om dit te ontkennen. Een manager vertelde Máxima: “Ik doe alles snel, snel. Ik heb door het coachingstraject geleerd een rustiger tempo te kiezen. En dingen die gedaan moeten worden niet zelf maar even te doen.” Dat beaamde de Koningin: “De moeilijkheid is het de persoon zelf te laten doen, het niet voor de persoon te doen.” Haar visie: het is beter om al pratende op eigen oplossingen te komen. Een coach kan in dat proces sturen, richting en focus aanbrengen.

Waarop de Koningin graag wilde weten of Talentcoach dit soort zaken ook meetbaar maakt. Wat inderdaad het geval bleek te zijn, met nulmetingen en evaluaties.

Koningin Máxima maakte ook een makkelijke link met haar eerdere werk voor microkrediet-instellingen. Ze noemde 'financial inclusion' voor de VN.. De kwestie toen: hoe maak je van mensen die van 1 dollar moeten rondkomen succesvolle ondernemers? Probleem is dat een gebrek aan geld een enorm hoeveelheid tijd opslokt, want hoe kom je aan voldoende eten, vervoer, onderdak, licht, onderwijs? Dat geldt voor miljoenen mensen in Afrika, maar in Nederland is het probleem niet veel anders. Hoe creatief moet je hier zijn om met 4 euro per dag zien rond te komen, wilde ze weten.

Talentcoach is een van de twintig organisaties die door het Oranjefonds worden geholpen om te professionaliseren en hun model uit te rollen. Talentcoach startte bijvoorbeeld in Den Haag, maar is nu al in meerdere Nederlandse steden actief en heeft ook uitbreidingsplannen naar de stedendriehoek Apeldoorn, Zupthen en Deventer. Alweer jaren geleden portretteerde P+ directeur Ronald van der Giessen van het Oranjefonds toen hij samen met McKinsey een model ontwikkelde voor schaalvergroting van beloftevolle initiatieven. Het Oranjefonds ondersteunt Talentcoach met een bedrag van 45.000 euro, over een periode van drie jaar.

Website Talentcoach

Website Oranjefonds

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier