Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Maxima IDH
Maxima IDH
16 november 2018

Koningin Máxima vindt IDH ‘amazing’

Een fonds dat het risico van investeerders verkleint, zodat kleine tropische boeren hun bedrijf kunnen financieren met betere zaden, betere planten en betere financiële planning. Het jubilerende IDH kon Máxima geen groter plezier doen dan het FarmFit Fund tijdens het 10-jarig bestaan te lanceren. De Koningin zei in haar toespraak dan ook dat ze het werk van IDH ‘amazing’ vond.

Tijdens de ontbijtbijeenkomst van het IDH jubileum stond het nieuwe Farmfit Fund van IDH centraal. Dit fonds vermindert het investeringsrisico van financieringsinstellingen met als doel leningen voor kleinschalige boerenbedrijven in ontwikkelingslanden mogelijk te maken. 

Financieringsinstellingen vinden deze doelgroep meestal te risicovol, omdat kleine boeren vaak niet beschikken over voldoende onderpand en krediethistorie, die nodig zijn voor de aanvraag van een lening. Daarnaast hebben zij vaak onregelmatige inkomsten door wisselende opbrengsten van de oogst en marktprijzen. 

In het Farmfit Fund is 100 miljoen euro beschikbaar. Het fonds wordt ondersteund door onder meer USAID (United States Agency for International Development), het ministerie van Buitenlandse Zaken, JDE (moederbedrijf Douwe Egberts), Mondelez en Unilever. David Nabarro, speciaal adviseur van VN secretaris-generaal voor de uitvoering van de agenda van de SDG’s was de moderator van de bijeenkomst. Naast Koningin Máxima en minister Kaag namen ook CEO’s van multinationals en financiële instellingen deel aan de discussie.

In haar toespraak ging Koningin Máxima onder meer in op het belang van waardeketenfinanciering (value chain finance). Dit is de financiering van activiteiten in de keten van producten en diensten bij een productie- of leveringsproces. Bij iedere stap in het proces leidt dit tot waardevermeerdering van de producten en diensten. Ook de rol van de technologie in de landbouwfinanciering had de belangstelling van Koningin Máxima. Ze gaf als voorbeeld dat technologie een rol kan spelen in de opbouw van krediethistorie voor boeren en inzicht kan geven in het bedrijfsvoeringsproces aan boeren, afnemers en financieringsinstellingen. 

Over de werkgroep waar zij aan deelnam zei de Koningin: “Ik hoop dat de bevindingen tot nieuwe partnerships zullen leiden die nieuwe businessmodellen gaan ontwikkelen om de meest effectieve oplossingen op te schalen.”

Over het jubileumfeest zei de Máxima ten slotte (we laten dit even onvertaald, red.) : “10 years of growth, 10 years of making a difference in its field, 10 years of upscaling quality initiatives. The first time I heard about IDH was flight from Tanzania, when I met this man Joost Oorthuizen and his passion for his work was so contagious - so here I am. Like all of you probably. I would like to congratulate IDH on this amazing progress.”

‘Amazing’ wordt meestal vertaald met ‘verbazingwekkend’.

De volledige toespraak van Koningin Máxima

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier