Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
angela merkel
angela merkel
28 juni 2012

Mooiste uitspraak Merkel ooit

Met welke uitspraak zal Angela Merkel later herinnerd worden? Deze week zei ze dat schone energie een kwestie is van oude schulden vereffenen.

Letterlijk zei bondskanselier Merkel dit:

“Alleen al vanwege de hoeveelheid broeikasgassen die wij in de atmosfeer hebben gebracht, moet de omslag naar vernieuwbare energie gezien worden als het terugbetalen van een oude schuld.”
De gelegenheid waar zij sprak: de jaarlijkse bijeenkomst van de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling (RNE). P+-columniste Marleen Janssen Groesbeek was erbij en vond dat Merkel tijdens haar toespraak ineens verlost leek van alle zorgen over de euro-crisis. We gaan het nog beleven dat het redden van de wereld makkelijker is, dan het redden van een Europese munt…
In haar toespraak beschreef Merkel de historische koerswijziging van Duitsland vanuit het oogpunt van industriële zonden uit het verleden, maar ook als een voorbeeld voor wat andere landen ook zouden kunnen doen. Duitsland heeft de ambitie om in 2050 de energieproductie voor 80 procent uit vernieuwbare bronnen te halen, zoals zonne-energie, wind-energie, maar ook geothermie en biomassa. Om dit scenario te realiseren, moet al in 2020 een percentage van 35 procent gerealiseerd zijn.

Merkel: “Om deze doelstellingen te halen blijft de Duitse regering rekenen op een massale bouw van windparken, zowel op het land als in zee. Het financieren van deze parken is tot nu toe geen financieel probleem gebleken. De echte uitdaging zit hem in het aansluiten van de windparken op zee met het nationale elektriciteitsnet en het transporteren van de energie vanuit Noord-Duitsland naar het zuiden.” De Bondskanselier verwacht dat er meer elektriciteitsmasten door het landschap zullen verschijnen. “Onze burgers zullen dit offer moeten brengen, want ondergrondse kabels gaan veel te duur worden”, aldus Merkel.

Een berekening van de Hypo Vereinsbank toonde dat de omschakeling Duitsland 335 miljard euro gaat kosten, waarvan 85 miljard nodig is voor het aanleggen van infrastructuur. De overige 250 miljard is nodig om duurzame energievormen financieel te ondersteunen. Op de conferentie werd ook duidelijk dat een bijdrage gewenst wordt van grote investeerders zoals pensioenfondsen. (In dit opzicht faalden de ene na de andere Nederlandse regering, die geen van allen tot een gegarandeerd aanbod kwamen waarmee grote pensioenfondsen binnen hun eigen regels van zekerheden konden investeren, red.)

Een mooie andere quote van Merkel op deze bijeenkomst: “Onze inspanningen tonen aan dat landen, zeker de naties die een snelle industriële ontwikkeling hebben doorgemaakt, een omslag naar duurzaamheid kunnen maken.”


Meer over deze bijeenkomst van de Duitse Raad voor Duurzame Ontwikkeling (RNE)

Jan Bom