Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Michel Scholte
Michel Scholte
26 januari 2021

Michel Scholte is minister van de nieuwe economie

Michel Scholte (34) is gekozen tot ‘Minister van de nieuwe economie’. Met deze bijzondere benoeming wil MVO Nederland een signaal geven aan de politiek in Den Haag: er is een groeiende groep mensen met visie op versnelling naar de nieuwe, toekomstbestendige economie. Scholte krijgt tot de verkiezingen in maart 2021 de kans zijn visie op een landelijk podium te laten horen en aan tafel te komen bij politieke beslissers. De ‘minister’ is 34 jaar en onder meer directeur van True Price en het Impact Institute. De jury roemde Michel om zijn ondernemersinsteek en vele concrete voorbeelden die hij kon aangeven. Ook toonde hij aan een echte debater te zijn én is hij gewend om op een podium te staan.

Meer dan 200 kandidaten stelden zich eind 2020 verkiesbaar voor deze functie. Gezamenlijk kregen zij in de maand december meer dan 16.000 stemmen. De 21 kandidaten met de meeste stemmen gaven een pitch voor de jury, die leidde tot de drie uiteindelijke finalisten. Gekozen minister Scholte vertegenwoordigt de stem en het geluid van alle kandidaten en stemmers voor toekomstbestendig beleid.

Scholte beloofde de mensen die op hem stemden het volgende: “Met jouw stem zet ik me in voor: 1. Elk product een echte prijs, transparant en vrijwillig. 2. Elk bedrijf een maatschappelijke jaarrekening. 3. Impact economie basis, middelbaar, hoger en beroepsonderwijs. 4. Een maatschappelijke jaarrekening voor Nederland, Europa en de wereld. We moeten nu van een financiële economie, naar een impact economie. Waarin werk, innovatie, technologie, ondernemerschap goed zijn voor biodiversiteit, klimaat, gezondheid, welvaart en gelijkheid. Ik wil elk halfjaar een voortgangsgesprek met de (echte) minister op de vier thema's. En jij kunt meepraten via minister.nu.”

Scholte kreeg met deze inzet de voorkeur van de jury en het publiek en versloeg daarmee Celina Kroon (38) en Girma Segaar (27), de andere twee finalisten van de door MVO Nederland georganiseerde verkiezingscampagne. Tijdens de finale in de Beurs van Berlage in Amsterdam overtuigde Michel Scholte de jury door een inhoudelijk sterk verhaal en zijn ondernemerschap. De jury bestond uit Prins Carlos, Jeroen Smit, Talitha Muusse, Jan Terlouw, Marije van der Made en Maria van der Heijden. 

Scholte over zijn verkiezing: “Wat een ontzettende eer om Minister van de nieuwe economie te worden. Het is echt bijzonder dat ik zoveel steun heb gekregen daarvoor. Het is spannend geweest, zeker met zo veel goede kandidaten. Nu hebben we de kans om met een schone lei te beginnen. Zeker met al die duizenden ondernemers die laten zien dat het kan”, zegt 

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland en voorzitter van de jury, zei: “De jury is ervan overtuigd dat Michel een geweldige Minister van de nieuwe economie zal zijn. Een minister bovendien die kan laten zien dat er enorm draagvlak is voor echte systeemverandering en nieuw beleid. Dat tonen de vele bijzondere en concrete ideeën van kandidaten wel aan. Samen bieden ze inzicht in hoe Nederland kan versnellen richting een duurzame toekomst. De urgentie is er, de oplossingen zijn er, het geld is er – nu nog het leiderschap en de regie richting een duurzame herstart van onze economie”, zegt 

Website Minister.nu