Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Marjan Minnesma, foto Maurits Groen
Marjan Minnesma, foto Maurits Groen
03 september 2013

Marjan Minnesma: 60.000 bouwvakkers uit de WW

Duurzaamheidskoningin Marjan Minnesma heeft een beter plan dan het Energieakkoord van de SER. Zij heeft werk voor 60.000 bouwvakkers in de WW, die 250.000 woningen per jaar energieneutraal kunnen maken. Dat zei ze bij het uitspreken van de Duurzame Troonrede. Download de PDF.

Minnesma voegt zich bij de eerdere kritiek van hoogleraar Jan Rotmans op het Nationale Energieakkoord van de SER, gemaakt door voorzitter Wiebe Draaier. Naast zijn traditionele gesprekspartners als VNO-NCW en FNV wist hij nog eens met 40 andere organisaties tot een plan van aanpak te komen.

Minnesma hierover: “Dit is wat je krijgt als partijen van Greenpeace tot de fossiele industrie het eens moeten zien te worden over het nationale energiebeleid. Er is niet meer onderhandeld over wat nodig is voor het klimaat en onze samenleving; er is negen maanden onderhandeld over een consensus.  Alle juichverhalen over het energie-akkoord gaan over het feit dat er consensus is bereikt, maar niemand juicht over het eindresultaat.  En niemand zegt dat het toereikend is voor wat nodig is. Iets is beter dan niets. Dat soort argumenten. Maar dat kan toch gewoon niet meer in 2013? Dit is dus wat je krijgt zonder leiderschap, zonder visie, zonder ambitie. Volstrekt onvoldoende.”

Ze heeft meer vertrouwen in een nieuwe studie, die binnenkort uit komt. Minnesma kent de titel al: '100% Duurzame Energie in 2030. Het kan als je het wilt.'

Minnesma: “Om te laten zien dat het kan. Als je het wilt. Veel sneller dan iedereen denkt. We kunnen binnen twintig jaar alle olie, kolen en gas, die we nu gebruiken voor onze energievoorziening, vervangen door duurzame energiebronnen zoals zon, wind, aardwarmte en bepaalde vormen van biomassa. Het rapport laat zien dat het mogelijk is, om in 2030 in Nederland een nagenoeg fossielvrije energievoorziening te hebben.”

Ze haalt enkele praktische voorbeelden uit het rapport aan. Vooral dat over de gebouwde omgeving is sterk uitgewerkt.

Minnesma in haar Troonrede: “We betalen inmiddels al ruim 60.000 bouwvakkers een werkloosheidsuitkering. Dat geld kunnen we beter gebruiken om alle woningen van hun energierekening af te helpen en deze mensen aan werk.  Woningen en kantoren gebruiken ruim een kwart van alle energie. Als we minder energie verbruiken in die woningen en de energie die we nog wel nodig hebben duurzaam gaan opwekken, rond de eigen woning, dan is het huis energieneutraal. Als we al het geld wat we normaal aan energie uitgeven in 15 jaar bij elkaar leggen, gemiddeld zo’n 35.000 euro voor een gezin, dan is dat genoeg voor de investeringen die nodig zijn om energie-neutraal te worden.  Daarna is de energierekening nul.

De meeste gezinnen hebben zo’n bedrag niet beschikbaar, maar kunnen het dus wel in zo’n vijftien jaar terugbetalen. De enige vraag is dan, wie doet de voorinvestering? Dat zou heel goed met behulp van de pensioenfondsen kunnen. Zij hebben heel veel geld om te investeren, zeggen dat ook in Nederland te willen doen, maar zien nog niet hoe. Dit kan op zo’n schaal en manier worden georganiseerd dat het onze pensioenfondsen meer oplevert dan het rendement dat ze nu uit hun beleggingen halen.

Als we dit jaar beginnen met de eerste tientallen huizen, volgend jaar tienduizenden en vervolgens 250.000 woningen per jaar, dan hebben we de Nederlandse gebouwde omgeving nagenoeg energieneutraal in 2030. Het levert directe en indirecte werkgelegenheid op:  honderdduizend banen per jaar in de bouw- en apparaten- en installatiesector. Alle technieken bestaan al en als we uitgaan van innovaties die nog gaan komen, dan kan het straks nog makkelijker. En het huis is comfortabeler en een gezonde leefomgeving. Het vereist vooral organisatie, slagkracht en snel opschalen.”

Ook over de leiding en de visie van minister-president Rutte heeft Minnesma niets goeds te melden. "Visie, ambitie, lef, willen; is dat niet de kern van echt leiderschap? Minister-president Rutte heeft herhaaldelijk gezegd dat hij geen behoefte heeft aan weidse vergezichten en visie. Maar een leider zonder visie, die niet een punt aan de horizon durft te zetten en te zeggen ‘daar gaan we naar toe’, is stuurloos als een stuurman zonder kompas."

De volledige toespraak is als PDF te downloaden. Zie linkerkolom, onderaan.

Downloads

Meer info download je hier:

Duurzame Troonrede Minnesma 2013 PDF (96 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier