Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
moratorium
moratorium
03 februari 2013

Moratorium op bijenkillers op komst

De Europese Commissie heeft de lidstaten voorgesteld om het gebruik van een aantal pesticiden gedurende twee jaar op te schorten voor de teelt van een aantal gewassen. Het moratorium op de drie neonicotinoides moet de slinkende bijenpopulatie beschermen.

Een van producenten van neonicotinoides, Syngenta, reageerde met een volle pagina advertentie in een van de Nederlandse dagbladen. Het lag allemaal niet aan hun product, was de strekking van de open brief aan de Tweede Kamer  van dr. John Atkin. De Chief operating officer wijst op vele wetenschappelijke rapporten die zouden bewijzen dat zijn gif geen schade doet aan de bijenpopulaties.

Het tv-programma Zembla, dat tot tweemaal toe berichtte over de ‘moord op de honingbij’ liet in de laatste aflevering beelden uit China zien, waar scholieren worden ingezet om bloeiende vruchtbomen te bestuiven. Er is in dat deel van het land geen honingbij meer over. Volgens Atkin sterven de bijen in Zwitserland net zo goed, terwijl er in dit land maar zeer beperkt gebruik mag worden gemaakt van de nieuwe generatie gif, dat werkelijk over in voorkomt. Zelfs in de flesjes gif in tuincentra voor de tuin zit het. Het schijnt immers niet schadelijk te zijn voor babies, voor honden en voor katten. 

In een reactie op een rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid bepleitte de Commissie op een bijeenkomst van nationale landbouwexperts het gebruik van de neonicotinoides op te schorten voor de teelt van maïs, koolzaad, zonnebloemen en katoen. Dat zijn gewassen die bijen aantrekken.

Sommige lidstaten tekenden voorbehoud aan, maar bevoegd eurocommissaris Tonio Borg hoopt niettemin dat de landbouwexperts op 25 februari het licht op groen zullen zetten. Dan zou de maatregel vanaf juli van kracht kunnen worden.

De Commissie voorziet wel een uitzondering voor het zaaien van maïs dit jaar.Milieuorganisaties begroeten het voorstel, maar betreuren dat de Commissie het voorzorgsprincipe niet strikter toepast en een breder verbod op het gebruik van de betrokken pesticiden bepleit.

In enkele Europese landen, zoals Frankrijk, bestaan al langer gedeeltelijke beperkingen voor bepaalde gewassen.De bijensterfte neemt wereldwijd toe, wat op termijn gevolgen zou kunnen hebben voor het voortbestaan van gewassen. Volgens het milieuprogramma van de Verenigde Naties is 84 procent van de 264 belangrijkste gewassen in Europa afhankelijk van bestuiving door dieren, voornamelijk bijen. Ook is 90 procent van de wilde planten afhankelijk van bestuiving door bijen.

Het zijn vooral de Groenen in het Europese parlement die de bijen een kans willen geven om te overleven.

Give bees a change.