Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Jan Jonker
Jan Jonker
03 februari 2013

Sneak Preview: NEW EUROPEAN BUSINESS MODELS

Op vrijdag 28 juni presenteert hoogleraar Jan Jonker het Europese vervolgonderzoek op de nieuwe duurzame Businessmodellen, die hij vorig jaar lanceerde. Voorafgaande dit congres NBM 2013 bieden Jonker en zijn onderzoekers op donderdag 27 juni ’s avonds een ‘Sneak Preview’ van de resultaten. Exclusief voor lezers en partners van P+ zijn er vijf tafels van ieder tien personen gereserveerd. Inclusief diner.

Exclusieve aanbieding voor 50 lezers van P+

P+ mag 50 lezers uitnodigen op de Sneak Preview van het onderzoek, op donderdagavond 27 juni, voorafgaande het congres NBM 2013. Deze avond wordt speciaal georganiseerd voor de partners van de Radboud Universiteit die het onderzoek mogelijk maakten, te weten ASN Bank, Eneco, Provincie Gelderland, PGGM en gastheer Interface. Een aantal van deze partners zijn tegelijkertijd ook partner van P+. De 50 lezers worden verdeeld over vijf tafels van elk 10 personen.

De avond begint om 18.00 uur met ontvangst, waarna om 18.30 een algemene presentatie volgt. Hierbij bieden verschillende onderzoekers en initiatiefnemers van NBM’s inzicht in onderzoeksresultaten en nieuwe praktijken. Het geheel wordt ingeleid met een key-note door Jan Jonker.

Daarna nemen de partners plaats aan tafels, ieder met tien personen, met aan elke tafel onderzoekers en initiatiefnemers. Er wordt een duurzaam diner geserveerd, in drie gangen. Na elke gang wisselen de onderzoekers van tafel.

Na afloop van het diner beantwoordt Jan Jonker afsluitende vragen van de gasten. De bijeenkomst wordt uiterlijk om 22.00 gesloten.

Ter dekking van de kosten brengt P+ per persoon 125,- euro in rekening, exclusief BTW. Aanmelding is mogelijk via de website van P+. Of stuur ter reservering een mailtje naar: info@atticus.nl

Aanmelden op website van P+ People Planet Profit 

Vol = Vol!

Waar gaan de nieuwe Business Modellen over?

Wat is de kern van de nieuwe duurzame business modellen (NBM’s)? Het gaat volgens Jan Jonker hoogleraar van de Nijmegen School of Management (Radboud Universiteit) om het organiseren van waarde-creatie.

Jonker ziet waarde-creatie als de kern van duurzaam ondernemen. Hij onderscheidt drie aspecten.

+ Meervoudige: als het gaat om het werken en creëren van tegelijkertijd meer dan een enkele waarde
+  Gedeelde: als het gaat over het toegang hebben tot en kunnen participeren in die waarde
+  Collectieve: als het gaat om een 'samen' activiteit; een co-creatie, een coöperatie.

Jonker maakt het praktisch: “Dit abstracte waarde-denken moet vertaald worden in gewoon menselijk doen en laten. Fundamenteel voor dat gewone is transactie-denken. Dat wordt zichtbaar in ‘everyday’ business modellen. Iedereen gaat tenslotte ook naar de bakker, de kapper of de supermarkt. Daarin moet duurzaamheid handen en voeten krijgen.”

Over de makers van deze nieuwe business modellen: “Opvallend is om te zien dat die nieuwe business modellen zeker niet door gevestigde organisaties worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld energiemaatschappijen, maar door 'gewone' mensen, in hun huis, buurt of stad. Wat ook opvalt is het groeiend aantal nieuwe bedrijven die de principes van een nieuw business model als uitgangspunt nemen.”

Wat voegt het nieuwe onderzoek toe?

Uit het eerste onderzoek naar nieuwe business modellen uit 2012 kwamen zeven kenmerken naar voren:

+ werken aan meervoudige waarde-creatie
+ coöperatief samenwerken als beginsel
+ geld is niet het enige ruilmiddel
+ economie op basis van behoeften en benutten
+ bezit niet centraal, maar gebruik
+ commitment voor langere termijn
+ transactie op basis van alternatieve waardemiddelen

Het vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze indelingen houdbaar zijn. Daartoe wordt gewerkt in drie richtingen. In Nederland wordt een herhaling opgezet die moet leiden tot verdieping van deze kenmerken. Daarnaast wordt gekeken of deze kenmerken ook op Europees niveau aanwezig zijn. Daartoe werkt de Radboud Universiteit samen met dertien kennisinstellingen in Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Litouwen, België, Frankrijk, Ireland, Turkije, Kroatië en Portugal. Op basis van een gemeenschappelijk onderzoeksprotocol wordt een vergelijkend onderzoek opgezet. Elke instelling houdt tussen de 15 en 30 interviews met ontwikkelaars van ‘nationale’ nieuwe business modellen. Dit moet per land resulteren in een working paper.

Er is nog een extra check, om te voorkomen dat de onderzoekers met een te Westerse bril naar resultaten kijken. Om dat te voorkomen wordt door een cultureel antropologe een verkenning opgezet in Afrika. Via bestaande netwerken van jonge Afrikaanse ondernemers wordt geprobeerd inzicht te krijgen in business modellen ‘African Style’.

Waar kan ik me voor aanmelden?

De verschillende resultaten van het NBM 2013 Onderzoek wordt gedeeld en besproken op drie verschillende bijeenkomsten in 2013.

Voor studenten en onderzoekers:
14 juni 2013 (EU NBM Seminar – Campus Radboud Universiteit Nijmegen).
aanmelden: invitations only

Exclusief voor genodigden, P+-partners en lezers
27 juni 2013 Sneak Preview resultaten Europees onderzoek nieuwe Business Modellen:
aanmelden: website P+

Voor alle belangstellenden:
28 juni 2013 NBM 2 Conferentie (Awarehouse, Interface, Scherpenzeel).
aanmelden: website nieuwe business modellen

 

 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier