Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
2 huizen
2 huizen
19 oktober 2013

Rabobank en ASN Bank financieren Nationaal Energiebespaarfonds

De Rabobank en de ASN Bank zullen samen met het Rijk het Nationaal Energiebespaarfonds gaan vullen. Beide banken zijn deze week uit de tender voor het werven van private financierders gekomen.

Dat heeft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) bekend gemaakt. Met het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen huizenbezitters een goedkope lening afsluiten om energiebesparende maatregelen te financieren.

In augustus maakte Rabobank al bekend dat zij bereid was met 150 miljoen euro in het fonds deel te nemen. De Rabobank heeft haar inbreng nu verhoogd naar 175 miljoen euro. ASN Bank stort 50 miljoen euro in het fonds. Het Rijk voegt daar 75 miljoen euro aan toe. Hiermee komt het totaalbedrag van het Energiebespaarfonds voor particuliere huiseigenaren uit op 300 miljoen euro. Minister Blok is verheugd dat beide banken bereid zijn een fors aandeel te leveren aan de investering in energiebesparing.

Voordat het Nationaal Energiebespaarfonds de eerste leningen kan verstrekken, zullen nog een aantal belangrijke stappen gezet moeten worden. Belangrijk is dat de Europese Commissie goedkeuring geeft. Ook dient de Autoriteit Financiële Markten toestemming te geven voor het verstrekken van financiële leningen door de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. De bedoeling is dat huizenbezitters vanaf begin december een goedkope lening kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

Bij het Nationaal Energiebespaarfonds kunnen particuliere huizenbezitters leningen aanvragen met een looptijd van 7 of 10 jaar voor bedragen tussen 2.500 en 25.000 euro. De rente die woningeigenaren gaan betalen is aftrekbaar en ligt waarschijnlijk tussen 3 en 3,5 procent, afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening. De exacte rentepercentages worden bij de start van het fonds bekend gemaakt. Met de lening kunnen onder andere dakisolatie, vloerisolatie , gevelisolatie, zonneboilers, hoog rendement beglazing en energiezuinige kozijnen worden gefinancierd. Ook de kosten voor een maatwerkadvies voor energiebesparing kunnen in de lening worden meegenomen.

Het Nationaal Energiebespaarfonds houdt zichzelf in stand, doordat het uitgeleende geld met rente wordt terugbetaald. Dit geld wordt in het fonds teruggestort, waardoor er steeds opnieuw leningen verstrekt kunnen worden. Met het oprichten van een Nationaal Energiebespaarfonds is sprake van een structurele financieringsmogelijkheid voor woningbezitters die willen investeren in energiebesparende maatregelen.

Door te investeren in energiebesparende maatregelen kunnen huiseigenaren hun energierekening omlaag brengen. Doordat de rente van de lening uit het Nationaal Energiebespaarfonds laag is, zullen hun woonlasten op korte termijn niet stijgen. Na het aflossen van de lening zullen de woonlasten structureel dalen.

In het woonakkoord is vanuit het Rijk 150 miljoen euro vrijgemaakt voor het revolverend fonds energiebesparing gebouwde omgeving. In het Nationaal Energiebespaarfonds is een bedrag van 75 miljoen gereserveerd voor particuliere huiseigenaren. Het andere deel van 75 miljoen euro is bestemd voor verhuurders. Voor de verhuurders wordt een aparte structuur opgezet. Deze regeling gaat naar verwachting halverwege 2014 van start.

Op Prinsjesdag is een extra bedrag van 35 miljoen euro geserveerd. Dit bedrag wordt nog toegewezen.

Doordat particuliere huizenbezitters en verhuurders energiebesparende maatregelen gaan treffen zullen de bouwsector en installatiebranche een impuls krijgen. Consumenten kunnen daarnaast in 2014 nog het gehele jaar gebruik maken van het lage BTW tarief voor de bouw. Het arbeidsloon valt nog tot 31 december 2014 in de BTW categorie van 6%.

Bericht van Rijksoverheid