Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
marco witschge
marco witschge
03 september 2012

Nationaal Energietransitie Akkoord beloofd

Marco Witschge boekt vooruitgang. De fractiespecialisten van acht politieke partijen hebben afgesproken dat zij kort na de komende verkiezingen met elkaar overleg zullen plegen om te komen tot een Nationaal Energietransitie Akkoord.

Het gaat om de energiespecialisten van VVD, SP, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Witschge noteerde deze opvallende afspraak tijdens zijn verkiezingsdebat 'Hoe krijgt Nederland nieuwe energie'. De bijeenkomst vond plaats in Nieuwspoort onder leiding van oud-minister Ed Nijpels. Witschge: “Het doel van het akkoord is om, over kabinetsgrenzen heen, burgers en bedrijven meer langjarige zekerheid van beleid te bieden. Alle maatschappelijke sectoren vinden dit cruciaal voor een beter investeringsklimaat. “

Witschge, de trekker van ‘Nederland krijgt nieuwe energie’, meldt ook de toezegging van de de fractiespecialisten dat zij daags na het overleg de uitkomsten ervan in een publiekelijk debat zullen toelichten. “Zij stemden hiermee in toen gezamenlijk de conclusie werd getrokken dat alle aanwezige partijen de noodzaak van een Nationaal Energietransitie Akkoord onderschrijven. Het uitgangspunt van een nationaal akkoord is dat het, ongeacht de samenstelling van de nieuwe coalitie, de basis vormt van het energiebeleid van een nieuwe kabinet.”

Een tweede opmerkelijke uitkomst van het debat in Nieuwspoort is dat de fractievertegenwoordigers unaniem hun steun uitspraken voor het oprichten van de Groene Investeringsmaatschappij. Deze publiek-private samenwerking kan de marktbeperkingen opheffen en ervoor zorgen dat er voldoende langjarig kapitaal beschikbaar is om de noodzakelijke investeringen in duurzaamheid te realiseren.

Witschge kan de komende maanden dus gaan checken wat verkiezingsbeloften waar zijn. De fractiespecialisten die hij nauwkeurig gaat volgen zijn: Marieke van der Werf (CDA), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Stientje van Veldhoven (D66), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), Hero Brinkman (CBP), Sjoera Dikkers (PvdA), Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren), Paulus Jansen (SP) en Rene Leegte (VVD).

In het debat, georganiseerd door de stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie, stond de dialoog tussen samenleving en politiek over de energietransitie centraal. ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme, voorzitter van de stichting, deed in een open brief namens de samenleving een oproep aan de politiek om de overgang naar schone, betaalbare en betrouwbare energie met een consistenter beleid te versnellen.  Deze brief bieden bij als PDF aan, zie linkerkolom, onderaan.

Nederland krijgt Nieuwe Energie 

Downloads

Meer info download je hier:

Brief van Prins Carlos (359 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier