Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Nieuwe Economie Index NEx
Nieuwe Economie Index NEx
23 januari 2020

Maria van der Heijden: 20 procent duurzaam is haalbaar

Nederland is als land iets duurzamer dan Maria van der Heijden had verwacht. Maar het gemiddelde van 12,1 procent op de nieuwe NEx wordt wel sterk omhooggehaald door het aantal leidinggevende vrouwen en ook door de overheid met milieubelastingen op producten. Van der Heijden licht de cijfers van deze Nieuwe Economie index toe. 

Het is stampend druk in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Het traditionele nieuwjaarsevent van MVO Nederland, nu omgedoopt tot NE20, telt meer dan duizend bezoekers. “De helft van onze partners is hier," constateert directeur-bestuurder Maria van der Heijden. “Deze ondernemers gaan het doen.”

Op welk percentage had je vooraf verwacht dat de NEx zou uitkomen?

“Zo rond de 10 procent.”

Dan is 12,1 procent een meevaller.

“Dat is een gemiddelde van zeven verschillende thema’s. Er blijken dus een paar thema’s te zijn die het gemiddelde omhoogstuwen. Zo komt er een cijfer van 23,8 procent uit voor inclusief ondernemen. Dat gaat over het aantal vrouwen in leidinggevende posities en het aantal minderheden en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt die werk hebben gevonden. En dan is die 23,8 procent natuurlijk ineens niet meer zo hoog. Hoezo maar een kwart vrouwen aan de top? Zeker voor de Nieuwe Economie blijken vrouwen beter geëquipeerd te zijn dan mannen. Dat percentage moet dus veel hoger zijn. Dat moet naar de 100 procent.”

Maar volgens de transitiekunde is op dit terrein het ‘point of no return’ al wel bereikt. Het aantal leidinggevende vrouwen zal volgens de theorie nu niet meer dalen, maar verder doorstijgen.

“En dat moet ook. Maar er zijn nog steeds te veel mensen die meestribbelen, zoals ik dat noem. Wel het goede verhaal vertellen, maar niet in daden omzetten. ”

Een ander opvallend hoog percentage scoorde het thema ‘echte prijzen’, met 17,2 procent. Hoe kan dat? Er zijn toch nog niet zoveel producten waar de kosten aan luchtverontreiniging, opwarming van de aarde en leefbare lonen in zijn verdisconteerd?

“Zeker niet. Maar in het onderzoek bleek dat de overheid al wel op heel veel producten een stevige belasting heeft gezet. Kijk naar de auto, hoeveel fiscale heffing daar op zit. Ook op de benzine. Dat is interessant, omdat wij zwaar inzetten op vergroening van de fiscaliteit. We gaan alle politieke partijen daar in dit verkiezingsjaar op aanspreken. En dan willen we niet praten over accijnzen voor de oude economie, maar het stimuleren van de nieuwe economie door vergroening van de belastingen.”

Op het gebied van groene energie blijft Nederland ver achter op de ons omringende landen. Duitsland tikt al bijna de 50 procent aan. De NEx geeft op dit punt slechts een percentage van 6,2 procent aan. “Dat is schandalig weinig,” vindt Jos Reinhoudt, die voor MVO Nederland het onderzoek begeleidde. Hij constateerde zelfs dat er op één punt zelfs een achteruitgang te zien is. De biodiversiteit is in Nederland nu lager dan in 1995. Min 2 procent zelfs. Volgens Reinhoudt zal het lastig zijn om op dit peil te blijven, dat nu op 8,9 procent staat. 

Denk je dat het lukt om alle afzonderlijke 7 punten naar de 20 procent te krijgen, over 5 jaar?

Maria van der Heijden: “Ik vind dat we over die 7 punten zeker het gemiddelde van 20 procent moeten halen, minimaal. Ik hoop zelfs dat we nog wat hoger gaan uitkomen.”