Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Joost Oorthuizen IDH
Joost Oorthuizen IDH
06 juni 2020

Nederlandse Afrika-coalitie in de maak

Wanneer het kabinet ook meedoet, kan er dit jaar nog een Nederlandse Afrika-coalitie zijn, als nieuw hoofdstuk in de duurzame handel met dit opkomende continent. Trekker van het initiatief is Joost Oorthuizen van het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Hij bracht niet alleen grote partijen als VNO-NCW, Rabobank, Unilever en oud-premier Jan Peter Balkenende (Dutch Sustainable Growth Coalition) samen, maar ook nog eens dertig ondernemingen die directe belangen hebben bij het niet in elkaar storten van de Afrikaanse economie door de corona-crisis. 

Het initiatief hoopt dat het kabinet positief reageert op de oproep tot solidariteit die ook spreekt uit het adviesrapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Daarin wordt om een bedrag van 1 miljard euro gevraagd ‘voor het ledigen van de meest acute noden’. Minister van Buitenlandse Handel Sigrid Kaag moet hier nog op antwoorden.

De Afrika-coalitie-in-de-maak signaleert dat de export vanuit Afrika naar Europa tot voor kort goed groeide: “Ongemerkt proeven we daar het resultaat van: steeds meer koffie die wij drinken wordt in Afrika geproduceerd. Dit geldt ook voor noten en zaden. Ook behoort Afrika tot de grootste leveranciers van groenten en bloemen. De import vanuit Afrika besloeg in 2018 ruim 151 miljard euro.” 

Nederland heeft ook belang bij de ontwikkeling van een eigen, interne Afrikaanse markt. Nederlandse kennis en technologie speelt een rol bij de ontwikkeling van agro- en voedselketens. “We doen jaarlijks voor 27 miljard zaken in Afrika.”

Bedrijven uit de coalitie doen nu al het nodige om de gevolgen van de coronacrisis in Afrika op te vangen. Gezondheidszorg en scholing voor werknemers, aangepaste contracten en kennisdeling zijn enkele voorbeelden.

De initiatiefnemers vinden echter dat er meer moet gebeuren. Nederland heeft de eer als handelsnatie hoog te houden. Gewaardeerd wordt dan ook de oproep van premier Rutte om het IMF te vragen de schuldafbetaling van Afrikaanse landen op te schorten. “Maar nog meer dan tevoren is het noodzakelijk dit soort financiële noodoplossingen te koppelen aan een economisch toekomstperspectief, waarbij internationale handel een sleutelrol speelt. Het is belangrijk dat hier voldoend3e middelen voor worden vrijgemaakt”, waarmee de initiatiefnemers het AIV-advies ondersteunen.

Tenslotte wil de coalitie dat de Nederlandse agro- en logistieke kennis een belangrijke rol gaat spelen: hoe komt lokaal voedsel uit Afrikaanse landen op tijd bij de lokale supermarkt zonder te verrotten, zoals cassave? P+ schreef hier eerder over: Made in Africa.

Tot de ondertekenende bedrijven behoren onder het volgend jaar jubilerende Agrofair, maar ook de groothandel Bakker Barendrecht, bloementeler Dümmen Orange, zaadontwikkelaar East-West Seed, Eosta, veiling The Greenery, vruchtdrankenbedrijf Refresco, Mars en vele anderen.

Document ‘Een nieuw hoofdstuk in de duurzame handel met Afrika’.

Downloads

Meer info download je hier:

Het document van de Afrika coalitie (291 kb)