Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Homepage bio-diversity.nl
Homepage bio-diversity.nl
10 januari 2022

Nieuw: website P+ over bio-diversity

De redactie van P+ heeft een nieuwe website www.bio-diversity.nl over biodiversiteit gelanceerd, die exclusief Best Practices presenteert. Welke handvaten biedt SDG15, een van de lastigste Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN?

Welke bedrijven, organisaties en overheden weten de soortenrijkdom op aarde te handhaven of zelfs succesvol te herstellen? Hoe dan? Dat is de vraag bij elk nieuw artikel of bij elke nieuwe P+ Special, die de redactie samen met partnerorganisaties maakt.

Van PPP tot SDG

P+ onderzoekt als journalistiek platform sinds 2002 de nieuwste ontwikkelingen op duurzaam gebied. Het presenteren van Best Practices voor een duurzame toekomst. Dat is in de kern wat P+ succesvol onderscheidt van andere media, al sinds 20 jaar.

De eerste jaren van P+ People Planet Profit

P+ gaf vele jaren inhoud aan de ‘Triple Bottom Line for the 21steCentury: People Planet Profit (PPP). Het was de Brit John Elkington die deze 3 P’s een kwart eeuw geleden lanceerde. Het bleek een zeer bruikbaar framework te zijn om het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) van de grond te tillen. Door deze drie elementen te combineren konden bedrijven vorderingen maken met hun sociale, milieukundige en economische inspanningen. P+ speelde als medium in deze ontwikkeling een sleutelrol, in samenwerking met founders en partners van het mediaplatform. 

Van Profit naar Purpose

Met de formule van de ‘3 P’s’ is altijd gespeeld. Lezers van P+ suggereerden al snel dat er nog veel meer P’s bij moesten, zoals de P van Pleasure. Meer fundamenteel was de insteek van niet-commerciële organisaties als overheden, onderwijsinstellingen en internationale organisaties, die de P van Profit liever omwisselden voor die van Prosperity: welvaart in plaats van financiële winst. Nog recenter is er ook voor Prosperity een nieuwe ‘concurrent’ bij gekomen: de P van Purpose. Dit is waar ondernemers voor kiezen voor wie maatschappelijk verantwoord ondernemen lang niet ver genoeg gaat. Zij stellen de hele ondernemingsmissie in dienst van een maatschappelijk doel.

Van PPP tot SDG15

De Verenigde Naties vulden deze maatschappelijke doelen in 2016 heel praktisch in met de wereldwijde lancering van de Sustainable Development Goals( SDG's). Met 17 ‘Goals’ kregen ondernemingen focus. Zij kunnen voortaan hun bedrijfsactiviteiten richten op duurzame toepassingen, bij voorkeur combinaties van verschillende doelen. De sociale ‘People’ elementen kregen nu doelen als onderwijs, gezondheid, inclusiviteit. De ‘Planet’ elementen kregen doelen als bestrijding van klimaatverandering, biodiversiteit, schoon water, beschikbaarheid van duurzame energie.

De cirkel is rond

SDG17 van de VN is dat van partnerschappen. Dat maakt de cirkel rond. Vanaf de start is P+ altijd een uniek mediaplatform geweest waar bedrijven en organisaties hun kennis met de rest van de samenleving deelden. De laatste jaren is het presenteren van de Best Practices op het gebied van de Sustainable Development Goals van onze partners steeds centraler komen te staan.

Een zusterwebsite over biodiversiteit

Vooral SDG15 wordt als ‘moeilijk’ gezien: leven op land. In dit doel staat behoud en herstel van de biodiversiteit op aarde centraal. De redactie van P+ heeft al jaren een speciale interesse in dit thema, dat nauw verbonden is met de opwarming van de aarde. Het is zo belangrijk om de verzamelde Best Practices op dit gebied samen te presenteren, dat een aparte ‘zustersite’ van P+ is gelanceerd. Deze is nu te vinden is onder de URL bio-diversity.nl.  

De meest bijzondere P+ Specials verzameld

De website start met een verzameling van de meest bijzondere P+ Specials van de afgelopen jaren. Het is een bijzondere collectie, die in samenwerking met tal van partners is gemaakt: het Groene Brein, Stichting DOEN, PwC, AgroFair en Nyenrode. Kijk onder andere naar de mooie collectie van stukken die aangeven hoe verschillende 'stadsboeren' een bijdrage leveren aan het vergroenen van de stedelijke omgeving. Of lees het gesprek met Nederlands meest beroemde tuinkunstenaar Piet Oudolf. In voorbereiding zijn tal van nieuwe thema's waar we met nieuwe partners de schouders onder gaan zetten. Keep posted.

 
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier