02 Jun 2012

De 7 kenmerken van duurzame Business Modellen

jan jonker

Hoogleraar Jan Jonker inventariseerde nieuwe duurzame businessmodellen waarin het begrip waarde praktisch vertaald wordt in ‘delen, ruilen en creëren’. Naast betalen met de euro beginnen ondernemers steeds meer diensten uit te ruilen, met gesloten beurzen.

Uit een voorlopige inventarisatie komt een aantal kenmerken van het organiseren van nieuwe business modellen naar voren. De studenten van Jonker van de Radboud Universiteit in Nijmegen komen voorlopig tot zeven punten. Ze werden vrijdag gepresenteerd voor een ‘uitverkochte’ collegezaal.

1. Een vorm van coöperatief samenwerken als centraal beginsel. Ondernemen wordt dan de kunst van het nieuwe samenwerken. Verbinden wordt in dat verband van steeds grotere waarde, sociaal en economisch.

2. Het bewust creëren van meervoudige waarde en waarden. Het gaat om het streven naar een vorm van evenwichtige waarden zoals natuur, zorg, aandacht, geld enzovoort. Onderdeel daarvan is beleving of een community bouwen rond een product, producten of dienst.

3. Geld is niet langer het enige ruilmiddel. Ook tijd, energie of zorg kunnen verdiend, ingezet of uitgewisseld worden. In het verlengde daarvan: de winst (meerwaarde) wordt dan verdeeld over de deelnemers.

4. Er ontstaat een economie op basis van behoeften en benutten daarvan (nu en later). Om de tijdspanne tussen het nu verdienen en later nodig hebben te overbruggen, wordt gewerkt met tegoed boekjes voor bijvoorbeeld energie, voor warmte, voor groente of voor zorg.

5. Bezit (eigendom) van productiemiddelen staat niet langer centraal. Toegang hebben tot is mogelijk veel belangrijker. Er wordt voortaan betaald voor gebruik, niet voor bezit.

6. Er wordt commitment voor langere termijn naar elkaar uitsproken: Als ik nu de zorg verdien die ik pas over tien jaar zelf nodig heb, moet er sprake zijn van grote betrouwbaarheid in de relatie.

 

7. Euro’s zijn niet altijd meer nodig als ruilmiddel. Er kan ook gewerkt worden met alternatief ‘geld’, zoals tijd of punten. Experimenten lopen met (deels) alternatief (lokaal) geld, zoals bijvoorbeeld LET’s, zorgflorijnen, de Gelre, Qoin of Caire.

Veel meer hierover in het komende nummer van P+, ook met portretten van ondernemers die het nieuwe business model in de praktijk brengen.

Het onderzoek van de faculteit der managementwetenschappen werd onder andere gesponsord door de ASN Bank en de Groene Zaak. Het onderzoek is samengevat in een working Paper 'Nieuwe Business Modellen'.

Kosten voor het volledige rapport (58 blz.) bedrag 12,50, -- in verzendkosten. Bestellen kan bij M. Nusi Cornelissens (Faculteit Bedrijfswetenschappen, RU), em: n.cornelissens@fm.ru.nl. Graag mail sturen met NAW gegevens.

Het rapport is ook digitaal te lezen via de School of Management van de Radboud Universiteit

Reacties op dit bericht

Barry Voeten ()
Ik ben het eens met Henk Daalder. Het is uitermate teleurstellend dat een hoogleraar moderne business practices onderzoekt, maar er zelf niet aan deelneemt. Gratis weggeven van de download (PDF) lijkt fraai, maar er staat > © 2012 Van Creative Commons of Copyleft geen spoor. Ook bij gerelateerde publicaties bijv van OCF2 die je dat, terwijl daar n.b. een community van schrijvers achter zit. Samengevat: walk the talk, prof Jonker.
Alex van Dam ()
Stuk voor stuk geven deze punten aan waar we naar toe willen. Het is aan het bedrijfsleven om te breken met de culturen die in de diverse branches aanwezig zijn en ingericht zijn op de lineaire systemen. Met vriendelijke groeten, PartTracker Alex van Dam
Ron Oei ()
@Henk Daalder Duurzame Brabanders: Beste mede commentor (en mede GL fan?): jij verzucht dat een wetenschapper geen geld vraag voor duurzame kennis, maar dit als open source zou moeten delen? Ik draag je ideeen meestal een warm hart toe, maar in dit geval verzoek ik je toch even verder te lezen: Het rapport is digitaal gratis te downloaden. Misschien staat er niet niet zo opzichtig, grote woorden GRATIS, maar het is het wel! Veel leesplezier!!! (IK heb het althans met veel plezier gelezen!)
Anne-Marie Bor | AMBOR creatie ()
Heldere en bemoedigende samenvatting. Herkenbaar ook als ik kijk naar ervaringen met en vraagstukken van koplopers binnen CoP Bedrijven en Biodiversiteit, en de community Cradle to Cradle. Ik zou het rapport graag willen downloaden of ontvangen per email.
Dick van Elk ()
Prima punten. Niet het gepapagaai van de verschillende crises het ongenoegen daarover, maar een manier om op een zinvolle manier aan de slag te gaan. De coöperatie voor een duurzame samen-leving! Handelingsperspectief! Aan de slag dus . . . samen . . . (o.a. met De Windvogel).
Jan H Jansen ()
Afgelopen vrijdag was een insoirerende bijeenkomst op de RU. Het bovenstaande model is naar mijn meening een zeer interessante stap voor verder onderzoek. Een paar bouwstenen kwamen bekend voor en grijpen terug op zaken als countervailing power en de theorie van de cooperatieve samenwerking. Kortom interessante eerste conclusies en wellicht gecombineerd met het canvas model van Osterwalder op weg naar verdere theorievorming over dit meer dan interessante onderwerp
Henry Mentink ()
Een mooie lijst van 7 punten Ik mis nog één essentieel punt. Als je een bedrijf als (duurzaam) orgaan beschouwt dan dient er geen lek in te zitten anders kan het doodbloeden. Ik denk dan aan het onttrekken van te grote winsten of bonussen uit een onderneming. Hetgeen je ziet met aandeelhouders en directeuren bonussen. Er zijn vele bedrijven die eerlijk verdeling van winst als uitgangspunt nemen voor zaken doen van de toekomst. Ondergetekende doet het met Wheels4all, maar op veel grotere schaal kan ik Koos Bakker bij u aanbevelen met zijn Odin Groente-abonnement en zijn tientalle Estafette supermarkten. Henry Mentink
Henk Daalder Duurzame Brabanders ()
Een wetenschapper met hart voor duurzaamheid, vraagt geen geld voor dit soort kennis. Laat kennis over duurzaamheid open source zijn
P.spijkerman ()
Dag heer Jonker, Met erg veel plezier en interesse lees ik uw beknopte resultaten. Al ruim twee jaar probeer ik diverse mensen te interesseren voor de "Owner Less economy". (met wisselende resultaten) Uw rapport zal ongetwijfeld bevestigen waar ik nu nog steeds voor strijd. Waarom alleen bezitten? is een vraag die ik vele "groene" ondernemers heb gesteld, als het over hun "tweede vakantiehuis" ging. Stopt MVO bij de poort van de onderneming, of is het een levenswijze? Wat is de maatschappelijke, sociale, economische en ecologische waarde van uw tweede huis in Frankrijk? U heeft 10 hectare grond en verblijft er maximaal 6 weken? Hoe groen, Maatschappelijk Verantwoord Ontspannen handelt u? Een kleine groep ondernemens hebben mij begrepen en financieren uit eigen vermogen mijn "MVO-droom" (zie www.clubborboleta.com) Ik heb over dit thema diverse columns en een appèl geschreven. Wil ze u graag mailen en mijn ervaringen met u delen. Met vriendelijke groet, Peter Spijkerman Shared Owner M. 06 50825222