Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Conscious Business
Conscious Business
24 februari 2022

Nieuwe studie Conscious Business meebepalen

Bedrijven kunnen de inhoud van een nieuwe studie Conscious Business meebepalen. De Erasmus Universiteit heeft een kort onderzoek uitgezet, om te peilen welke thema’s voor ondernemingen het meest relevant worden gevonden. 

Conscious Business gaat verder dan het maken van winst als een ondernemingsdoel en streeft naar een positieve impact voor álle stakeholders. Conscious Business kan gekarakteriseerd worden als ‘ondernemen op een andere manier: bewuster, socialer, inclusiever, duurzamer én financieel gezond’. Conscious Business werkt vanuit een holistisch bedrijfseconomisch model, gebaseerd op pijlers als hoger doel, bewust leiderschap, stakeholder inclusie en een bewuste bedrijfscultuur.

 De grote lijnen van de toekomstige opleiding zijn de afgelopen twee jaar ontwikkeld. Het plan voor het curriculum is ontwikkeld door het Impact Centre Erasmus (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam), in samenwerking met een aantal andere universiteiten en business schools in Europa. 

Enerzijds is het curriculum via een bachelor- en masteropleiding gericht op studenten, als leiders van de toekomst. Anderzijds wil het Impact Centre Erasmus ook de huidige generatie beslissers binnen bedrijven bereiken en ondersteunen door het aanbieden van executive education. 

Kies belangrijkste thema's

Om tot een zo goed mogelijke afstemming te komen, vraagt het Impact Centre Erasmus aan bestuurders, directieleden, bedrijfsadviseurs en managers wat hun voorkeuren en behoeften aan executive education zijn. Voor welke thema’s / topics bestaat de meeste belangstelling?

+ General management
+ Strategic management
+ Marketing
+ Supply Chain
+ Legal/governance
+ Finance
+ Datamanagement
+ Organization
+ Leadership
+ Culture

Om deze behoeften te peilen, hebben het Impact Centre Erasmus en andere organisatoren een enquête op internet uitgezet, die bestaat uit zeven korte vragen, vooral gericht op bedrijven met zo’n 300 medewerkers. De peiling is volledig anoniem. Het invullen kost slechts vijf minuten. In de andere landen van de initiatiefnemers staat de enquête ook uit. ‘Met behulp van deze gegevens kunnen we ervoor zorgen dat we een optimaal programma ontwikkelen’, stelt het Impact Centre Erasmus.

 

Multidisciplinair team voor bedrijven

De ontwikkeling van het Conscious Business-programma wordt deels ontwikkeld door Europese financiering en de ‘Erasmus+ beurs’, voor een ander deel door eigen financiering of nog te verwerven additionele financiering.

De opleiding kan heel interessant worden voor bedrijven die aan de Conscious Business opleiding gaan deelnemen. Voor nader onderzoek zoekt Impact Centre minimaal tien ‘progressieve bedrijven’ die een traject in de eigen organisatie willen doorvoeren. Er zijn bewezen modellen beschikbaar, maar ook nieuwe modellen moeten samen ontwikkeld worden. Interne workshops om kennis te delen en draagvlak te creëren behoren ook de mogelijkheid. Deelnemende bedrijven aan het programma worden zo drie jaar lang ondersteund door een multidisciplinair team, bestaande uit een toegepaste wetenschappelijk onderzoeker. Een student of stagiaire en een adviseur die functioneert als projectleider. Het voornemen is een dag per week aan het bedrijf te besteden. De onderzoeker wordt wetenschappelijk bijgestaan door prof. dr. Karen Maas van het Impact Centre Erasmus. Geïnteresseerde directeuren kunnen zich melden.

Start hier de enquete Conscious Business