Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Biologische koe
Biologische koe
04 januari 2022

Ook nieuwe investering biodiverse landbouw loopt vol

Samen voor Grond II is alweer over de helft van het streefbedrag heen. Van de benodigde 3,1 miljoen euro is al voor 1,6 miljoen ingetekend. Nog bijna een hele maand januari te gaan en dan is Nederland weer vijf biodiverse voedselinitiatieven rijker: de vijf Herenboerderij Aan den Drecht (23 ha), De Kleine Aarde (2 ha), Tuinderij De Bosmantel (4 ha), Fruitweelde (4 ha) en CSA-tuinderij Us Hof (2 ha). 

De obligaties van Samen voor Grond beloven de investeerders een jaarlijkse rente van 1,3 procent. Het minimaal in te leggen bedrag is 1000 euro, dat voor 15 jaar vaststaat.

Een rente van 1,3 procent is niet wereldschokkend hoog, in vergelijking met de percentages die in andere zakelijke crowdfundingacties toegezegd worden. Aan de andere kant: de hoogte van de rente is zo gekozen dat het voor een biodynamisch werkende boer mogelijk is financieel rond te komen met de opbrengst.

Dit in tegenstelling tot de hoge pachtsommen die commerciële partijen en overheden wel aan boeren opleggen. Het is niet voor niets dat vorig jaar november verzekeraar ASR boeren die 'natuurvriendelijk' gaan produceren een korting van 10 procent op de pachtsom beloofde. ASR is de grootste particuliere eigenaar van landbouwgrond in Nederland. ASR Real Estate bezit 36 duizend hectare landbouwgrond en zesduizend hectare aan landgoederen. Ruim tweeduizend boeren pachten grond van deze verzekeraar. Zo’n 15 tot 20 procent van de boeren zouden in staat zijn hun bedrijfsvoering te vergroenen, om in aanmerking te komen voor de korting.

In vergelijking met ASR is de organisatie achter de nieuwe uitgave maar klein: toch bestaat de Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw al veertig jaar en lijkt pas nu te gaan expanderen. Een van de redenen: de organisatie achter Herenboeren weet succesvol de brug tussen stad en het platteland te slaan, door van stadsbewoners landeigenaren te maken.

P+ maakte eerder een P+ Special over de opleving van de natuurlandbouw, waarbij herstel van biodiversiteit een belangrijke drijfveer is. Zonder kunstmest of chemische gewasbeschermingsmiddelen krijgen dieren, vogels en insecten weer een kans om zich op het platteland te handhaven. De bodem gaat bovendien weer dienen als opslag voor CO2, omdat planten dieper kunnen wortelen en in de bodem koolstof vastleggen.

Inmiddels heeft de Stichting Grondbeheer meer dan 540 hectare grond onder beheer ten behoeve van natuurvriendelijke landbouw. Door samen te werken met partners als Herenboeren, Wij.land en Triodos Regenerative Money Centre kon een nieuwe organisatie Aarpeer worden opgericht, die vorig jaar succesvol de eerste tranche van gronduitgifte verzorgde.

Meer over de obligaties van Samen voor Grond II. 

Downloads

Meer info download je hier:

Factsheet Samen voor Grond II (1046 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier