Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Oxford Photovoltaics
Oxford Photovoltaics
04 april 2013

Kantoorramen voorzien van zonnepanelen

Waarom zonnepanelen op het dak zetten, wanneer alle ruiten van een kantoorflat omgetoverd kunnen worden tot energie-opwekkende oppervlaktes? Het Britse bedrijf Oxford Photovoltaics heeft de techniek daarvoor binnenkort in huis.

Moet het gebouw oranje zijn? Kan. Of blauw? Ook mogelijk. Moet de duurzaamheid onderschreven worden? Dan kan de filterlaag van 3 micron dik ook in het groen worden uitgevoerd.

De techniek van ‘spray coating’ komt uit de auto-industrie en de grafische wereld. Het moet mogelijk zijn in deze vloeistof ook kleine plastic ‘semiconductors’ mee te nemen, die de zonne-energie kunnen opvangen en doorgeven.  De techniek wordt ontwikkeld door de hoogleraar Henry Snaith en zijn team.

Het filter wordt als laag op conventioneel glas aangebracht en kan ongeveer 12 procent van de zonne-energie omzetten in elektriciteit. De energie kan direct gebruikt worden in het kantoor, om de CO2-uitstoot te verminderen.

De kosten all in worden maximaal geschat op 1.170 euro per vierkante meter glasoppervlak, wat niet meer is dan 100 euro extra ten opzichte van normaal glas, volgens de makers.

De eerste A4-grote proefprints worden eind 2014 verwacht.

Oxford Photovoltaics is een spin-off van de beroemde University of Oxford en de start is mede-gefinancierd door MTI Partners. Er is meer dan 2 miljoen euro in de opstart gestoken. De investeerder richten zich voornamelijk op nieuwbouw, hoewel ook vervanging van bestaande gebouwen niet wordt uitgesloten.

Volgens dr. Snaith zal de filterlaag een levensduur van 20 jaar hebben.

De website van Oxford Photovoltaics