Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Special over CSRD
Special over CSRD
10 juni 2023

Paniek over Richtlijn CSRD duurzame verslaggeving

Onder accountants en grote mkb-bedrijven heerst paniek over de nieuwe Corporate Sustainabiity Reporting Directive (CSRD) van de Europese Unie. Al volgend jaar moeten voor deze verplichte Richtlijn data verzameld gaan worden die bewijzen hoe duurzaam economische activiteiten van ondernemingen zijn. De uitgebreide rapportageplicht geldt voor zo’n 50 duizend bedrijven in Europa. 

Naar aanleiding van de paniek publiceert P+ in samenwerking met Hogeschool Avans een dubbeldikke P+ Special. Vanuit verschillende belanghebbenden worden de consequenties van deze vergaande CSRD op een rij gezet.
 

"Dit is het einde van greenwashing"

In het eerste artikel wordt beschreven hoe deze CSRD tot stand kwam. Vanuit Nederland werkte de juriste Lara Muller mee aan deze Richtlijn. Zij signaleert de huidige paniek, gebaseerd op haar nauwe contacten in de accountantswereld. Met name de grote 4 accountantskantoren voeren gezamenlijk overleg en hebben personeelsproblemen. Muller is desalniettemin blij met de CSRD die een einde maakt aan de willekeur in de duurzame verslaggeving. “Dit is het einde van de greenwashing”, stelt zij dan ook, “en ook het einde van het duurzaamheidsverslag.”


"In de hele keten dezelfde muziek spelen"

In het tweede stuk zoomt P+ in op een van de belangrijkste pijlers van deze CSRD, het streven naar een circulaire economie. Op dit onderwerp promoveerde Diane Zandee aan Nyenrode Business Universiteit. Zij constateert dat rapportage over ‘circulair’ met de huidige boekhoudregels niet mogelijk is. Er zal een hele nieuwe set ‘gecomponeerd’ moeten worden, willen accountants en controllers ‘door de hele keten heen dezelfde muziek kunnen spelen’.


"Onze stagiares moeten nu al helpen"

In het derde artikel wordt de vraag beantwoord of het accountancy en finance-onderwijs zich heeft voorbereid op deze vergaande Richtlijn. Lector Marleen Janssen Groesbeek van Avans Hogeschool werkt al jaren naar de nieuwe verslaggeving toe. Studenten van deze hbo-instelling zijn dan zeer gevraagd bij ondernemingen en accountancies. “Onze stagiares moeten accountants nu al helpen”, beschrijft ze de ongewenste situatie; het onderwijs is niet bedoeld om goedkope kennis te leveren.


Accountants voor mkb

Tenslotte komt de vraag aan de orde hoe het grote mkb de paniek kan omzetten in daden. Geruststellende woorden klinken vanuit Grant Thornton, de accountant die sinds 2019 al adviesbureaus acquireert die gespecialiseerd zijn in duurzame jaarverslaggeving. De bureau’s zijn gebundeld in Impact House waar Emma Verheijke partner is. “Het is veel, al die pagina’s aan juridische tekst, maar het is te doen”, zijn haar geruststellende woorden. “Ons advies is ook om de CSRD zo in te steken dat het bruikbaar wordt, informatie die je helpt om je bedrijf te sturen in een snel veranderende wereld.”
 

Downloads

Meer info download je hier:

Special CSRD Avans (972 kb)