Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 december 2015

Tekst Paris Agreement een feit

De Paris Agreement is een feit. Ook al werd er ingezet op het niet verder oplopen van de opwarming met 1,5 graden Celsius, toch gaan alle landen van deze wereld werken aan een beperking tot maximaal 2 graden.

Wel bevat het akkoord op de VN Klimaattop COP21 richtlijnen die de opwarming ten opzichte van de pre-industriële tijd tot 1,5 graad moet beperken. Gehoopt wordt hiermee catastrofale rampen als overstromingen of enorme stormen te voorkomen.

Volgens Laurent Fabius, de Franse minister van Buitenlandse Zaken en voorzitter van de COP21-conferentie, is er sprake van een 'historische tekst'. Ook noemt Fabius het bereikte akkoord ambitieus en evenwichtig. Ook staatssecretaris Dijksma, namens Nederland aanwezig op COP21, spreekt van een historisch moment.

Het akkoord heeft een looptijd tot 2025 en is volgens Fabius juridisch bindend. Bij de gestelde uitstootnormen is rekening gehouden met de omstandigheden en de economische mogelijkheden van de landen. Daarnaast moeten alle landen toegang krijgen tot technologie die duurzame energieopwekking mogelijk maakt.

De deelnemers hebben ook afgesproken om elke vijf jaar opnieuw samen te komen. Op deze bijeenkomst wordt gecontroleerd of de getroffen maatregelen effectief zijn en of er aanscherpingen nodig zijn om de klimaatdoelen te behalen. Ook is afgesproken dat rijke landen gezamenlijk $ 100 miljard toezeggen om armere landen te helpen met de gevolgen van de opwarming van de aarde.

Het bereikte akkoord zal worden voorgelegd aan de deelnemende landen. Indien alle landen unaniem instemmen met de tekst, ligt er een klimaatverdrag op tafel waarmee de deelnemers zich verplichten de klimaatproblematiek stevig aan te pakken, om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Belangrijke kritiek is dat reductie van emissies van de internationale luchtvaart en scheepvaart uit de eerdere ontwerptekst zijn geschrapt. Toch overheerst het gejuich, ook onder milieugroepen, die inderdaad het historische belang van de overeenkomst inzien: "Dit is het einde van het fossiele tijdperk".

Hier de tekst van de Paris Agreement

De pagina van de organisatie Klimaattop met alle eindteksten

Overzicht van commentaren op eindtekst in The Guardian

Downloads

Meer info download je hier:

Teks Paris Agreement (541 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier