Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
PlanetProof melk FrieslandCampina
PlanetProof melk FrieslandCampina
12 december 2018

Kerstprimeur: de eerste PlanetProof-melk

Met kerst staat er in Nederlandse supermarkten een bijzonder nieuw product: PlanetProof-melk. De koeien, van wie deze melk afkomstig is, lopen zo lang mogelijk in de wei. Ze kunnen ook in de stal vrij gaan en liggen waar ze willen. Op het weiland wordt straks geen omstreden glyfosaat meer gespoten. Deze eerste ‘On the way to PlanetProof’-melk is onder de naam ‘Campina’ in verschillende supermarkten te vinden.

In de P+ Special van deze week vertelt managing director Nederland Bas Roelofs van het zuivelbedrijf FrieslandCampina over de enorme inspanning die de melkveehouders hebben geleverd. Het keurmerk ‘PlanetProof’ heeft een lange, zware checklist aan eisen. Melkveehouders zijn bijvoorbeeld verplicht borstels in de stal op te hangen, omdat koeien het zo heerlijk vinden zich te schuren. Ook worden er eisen gesteld om de levensduur van de koe te verlengen.

De eerste groep leveranciers van ‘PlanetProof-melk’ bestaat uit enkele honderden melkveehouders. In P+ zegt Roelofs over deze duurzame koplopers: “Sommige melkveehouders hoefden er niet voor gestimuleerd te worden. Wat je wel ziet is dat wij de afgelopen decennia als samenleving veel van de melkveehouders hebben gevraagd. Op het moment dat wij niet zorgen dat een melkveehouder zijn bedrijfsvoering financieel gezond kan krijgen voor de volgende generatie, krijg je vaak grotere schaalgrootte. Wij streven naar het creëren van waarde, niet zozeer naar schaalgrootte. Daarom past ‘PlanetProof’ hierbij. We bieden een alternatieve route waarbij de melkveehouderij een stimulans krijgt om verder te verduurzamen.”

De eisen van ‘PlanetProof’ liggen in lijn met wat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) voor ogen heeft, wanneer ze over ‘kringlooplandbouw’ spreekt.

FrieslandCampina compenseert de  financiële inspanningen van de melkveehouders voor een deel. Roelofs in P+: “De melkveehouder krijgt een beloning voor duurzame melk. Voor de melkveehouder is de extra vergoeding voldoende om in beweging te komen. We merken dat er veel interesse is voor deze duurzame melkstroom.” 

De ‘Kerstprimeur’ staat onder eigen naam van Campina in de supermarkt. De supermarktketens Coop, Jumbo en PLUS lieten al eerder dit jaar weten de melk van ‘PlanetProof’ in de schappen te zullen zetten. De Stichting Milieukeur (SMK) meldde dat er ook interesse is bij de supermarktketens Aldi, Superunie en bij foodservice Albron.

De ‘PlanetProof’-melk zal ietsje duurder zijn dan reguliere melk. Over de vergoeding aan de melkveehouders zijn de gesprekken nog gaande, vertelt Roelofs in P+. 

Gaan alle supermarkten deze ontwikkeling richting kringlooplandbouw ondersteunen?

Roelofs in P+: ”We hebben daar gezonde financiële discussies over. Het principe van meerprijs is niet van tafel geveegd. Dat geeft ook aan dat zij oprecht de toegevoegde waarde inzien.”

Lees alles over de ‘PlanetProof’-melk en de komst van de ‘kringloop koe’ in deze P+ Special.

Downloads

Meer info download je hier:

PlanetProof melk FrieslandCampina (827 kb)