Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 juni 2019

Donderdag begint de toekomst van Nederland

Op donderdag 20 juni lanceert minister Kajsa Ollongren de (Ontwerp) Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In de krant duiken wekelijks berichten op die raken aan de keuzes die in deze NOVI gemaakt worden. Neem het nieuws over het stopzetten van een infrabeheerder van het aansluiten op zonneparken in de weidegebieden van Friesland. In de NOVI staat duidelijk dat eerst gekozen moet worden voor het plaatsen van zonnepanelen op daken.

Wat de NOVI voor het bedrijfsleven betekent verkende P+ dit voorjaar in vier grote Specials. Ze zijn gebundeld in de nieuwste uitgave van P+ ‘Het Nederland van Straks’, waar de eerste positieve reacties over binnenstromen. 

Na deze praktijktoets is het nu de kans om van de regering zelf te horen welke prioriteiten er gemaakt gaan worden. Namens haar collega-ministers  neemt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, donderdag het officiële startsein voor de ontwerp-NOVI.  Voor de deelnemers aan deze bijeenkomst ligt een gratis P+ Marktboek gereed.

De plaats: Expo Haarlemmermeer, Stelling 1, Vijfhuizen, Nederland

Festivalprogramma
Het festivalgedeelte is zo opgezet dat u zelf uw ideale programma kunt samenstellen. Tijdens het programma is er volop de gelegenheid om inspiratie op te doen, nieuwe contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.

Toekomst van NL door Tom Kniesmeijer
Tom schetst de grote maatschappelijke ontwikkelingen, duidt de belangrijkste trends en geeft inzicht in dagelijkse consequenties op ons gedrag.

Toekomsttheaters
Discussieer mee over prikkelende stellingen in de twee toekomsttheaters:
#1 Groei steden gevaar voor bereikbaarheid?
#2 Landelijk gebied op de schop?
#3 Nieuwe energie bedreiging voor het landschap?
#4 Verdichte steden nog leefbaar?

Inspiratieplein
Op het Inspiratieplein kunt u korte presentaties bijwonen van verschillende mooie voorbeelden uit de praktijk.

Regio van de Toekomst: Hoe kan je ontwerpkracht benutten om de opgaven van de NOVI op regionale schaal op een innovatieve en samenhangende manier vorm te geven?

Stad van de Toekomst: Hoe verdichten we steden en werken we aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem- en netwerkinnovaties?

Stadslab – anders werken aan stad, dorp en land: Inspirerende voorbeelden van stadslabs en innovatieve experimenten in de leefomgeving.

Panorama Nederland: Het College van Rijksadviseurs (Cra) leverde met het Panorama NL een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Hoe kunnen we daar nu mee aan de slag?

Brood en Spelen: Wat is het toekomstperspectief van boeren en grondeigenaren op de zandgronden in Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland? Bekijk meer dan 15 plannen.

Landmakerskabinet: Het nieuwe ‘landmaken’ gaat onder andere over de nieuwe wijzen van samenleven en samenwerken. Welk landmakersgereedschap mist nog in uw rugzak?

Aanmelden voor lancering (ontwerp) NOVI