Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Uit: Hoezo Anders? Chris de Bode
Uit: Hoezo Anders? Chris de Bode
14 juni 2012

Nu ook een Prestatieladder Socialer Ondernemen

Draagt een bedrijf werkelijk bij aan werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie? De nieuwe Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) levert het bewijs.

TNO heeft in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en SIRN (Stichting in-Return Nederland) een meetinstrument ontwikkeld waarmee objectief kan worden bepaald in welke mate een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Deze zogenoemde Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is vanaf nu beschikbaar en zal de komende tijd nog verder worden doorontwikkeld. Apeldoorn is de eerste gemeente die de PSO gaat inzetten in het kader van social return bij een meervoudige onderhandse aanbesteding.

De PSO is het eerste objectieve meetinstrument dat de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt.  Aukje Smit, projectleider PSO bij TNO: “Met een PSO-erkenning kunnen de bedrijven die er echt werk van maken zich nu onderscheiden van de concurrent. Voor gemeenten en UWV is de PSO ook interessant in het kader van de werkgeversdienstverlening.”

De gemeente Apeldoorn is de eerste gemeente in Nederland die de Prestatieladder gaat gebruiken. Wethouder Johan Kruithof: “Deze Prestatieladder vormt voor gemeenten een onafhankelijk kwaliteitslabel bij het sociaal aanbesteden”.

Ook het bedrijfsleven start met de prestatieladder. Clement Dekker manager Kwaliteit van Trigion: “Het PSO-certificaat is belangrijk voor ons imago, maar het helpt ons ook richting te geven aan ons social return beleid en de uitvoering ervan”.

Start Foundation, co-financier van de PSO, komt met een stimuleringsmaatregel voor gebruik van de PSO door het MKB in die gemeenten die de PSO geadopteerd hebben. Daarmee hoopt Start Foundation dat ook het MKB kan profiteren van social return. De sociaal investeerder ziet daar nog volop groeikansen waardoor er meer arbeidsplaatsen komen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

De PSO is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende sectoren: Heijmans, Trigion, Ecostyle, Van Gansewinkel, Deen Supermarkten, Gelre Ziekenhuizen en Asito, én met zeven SW-bedrijven: WNK bedrijven, Caparis, Delta, Soweco, Pantar, Lander en de Diamantgroep.
In de klankbordgroep voor de ontwikkeling van de PSO zijn vertegenwoordigd de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Werkgeversvereniging AWVN, UWV, SIRN, MVO-Nederland, Start Foundation, Landelijke Cliëntenraad, TNO en SW-bedrijf WNK.

De ontwikkeling van de PSO is mogelijk gemaakt met financiering vanuit het TNO co-financieringsprogramma, Start Foundation en de deelnemende SW-bedrijven.

Belangstelling? Bedrijven kunnen zich nu inschrijven voor certificering. De eerste 20 bedrijven worden getoetst door TNO. Daarna nemen certificerende instellingen dit over.  SIRN gaat de PSO beheren.

Inschrijven voor deze Prestatieladder

P+ maakte een Special over kwetsbare mensen, gefotografeerd door Chris de Bode onder redactie van Astrid van Unen. Zie ook op de linkerkolom de link naar deze uitgave.
 

Downloads

Meer info download je hier:

PDF Hoezo Anders? P+ (959 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier