Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
CO2-prijs 875 euro
CO2-prijs 875 euro
24 januari 2023

Provincie zet CO2-prijs op 875 euro

De provincie Utrecht gaat intern rekenen met een CO2-prijs van 875 euro per ton. Dat is bijna 800 euro hoger dan de huidige handelsprijs die op 23 januari 2023 op 81,52 euro per ton staat.

De provincie Utrecht is de eerste Nederlandse overheid die wereldwijde maatschappelijke kosten van klimaatverandering gaat meewegen in beleidsafwegingen en -keuzes. Onderdeel van deze afwegingen is ook de toekomstige schade van klimaatverandering. 
Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten. Met een interne rekenprijs van minimaal 875 euro per ton CO2 legt de provincie de lat hoog en daagt ze medeoverheden en marktpartijen uit haar voorbeeld te volgen. 

Gedeputeerde Huib van Essen van Energietransitie en Klimaat zegt: “Deze CO2-beprijzing is een belangrijk signaal om bij te dragen aan het beperken van klimaatverandering.”

De provincie Utrecht heeft het Klimaatverbond Nederland gevraagd te adviseren over de hoogte van een eerlijke CO2-prijs. Dit heeft, mede op basis van onderzoek van het Duitse milieuministerie geleid tot de adembenemende prijs van 875 euro per ton.

Een berekening als deze maakt alles anders. Zo stranden momenteel plannen om vrijkomende landbouwgrond te gebruiken om bossen aan te planten, onder andere voor toekomstige woningbouw. Traditionele rekenmeesters stellen dat dit niet uit kan met de huidige CO2-prijs en de huidige opbrengstmodellen voor landbouwgrond - waar dus geen rekening wordt gehouden met klimaateffecten.

De provincie Utrecht gebruikt de nieuwe eerlijke prijs vanaf nu bij kosten-batenanalyses, voor bijvoorbeeld beslissingen over investeringen. Daarnaast zal de provincie een lobby starten bij medeoverheden om te komen tot een landelijk CO2-prijs. Ook zal ze zich gaan oriënteren op andere toepassingsmogelijkheden van eerlijke CO2-prijzen.Een stabiel klimaat komt nauwelijks tot uiting in de prijs van goederen en diensten. Hierin moet wat de provincie Utrecht betreft verandering komen. 




 
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier