Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Rabo Foundation City Deal Impact Ondernemen
Rabo Foundation City Deal Impact Ondernemen
31 december 2023

Rabo Foundation steunt impact ondernemingen tot een ton

De Rabo Foundation steunt impact ondernemingen met giften  tot een ton. "Voor leningen geldt geen maximum, maar we hebben wel tot 2,5 ton beschikbaar gesteld," vertelt Nynke Struik. Zij heeft binnen de Rabo Foundation exclusief de taak heeft impact ondernemingen te ondersteunen.

Het zijn er nu bijna 120. In 2016 begon ze er welgeteld met nul, vertelt Struik, de programmamanager sociaal ondernemen. En ze bezocht ze allemaal wel een keer persoonlijk. 

Struik ondersteunt dan ook niet alleen startups: “Wij zijn er ook wanneer ondernemers het goed doen en in de opschalingsfase belanden, maar nog steeds niet bancair financierbaar zijn. Dan kunnen wij steun bieden in de vorm van leningen of donaties. Voor giften gaan wij tot bedragen tot een ton. Voor leningen geldt geen maximum, maar we hebben wel tot 2,5 ton beschikbaar gesteld. Soms zijn er ook meerdere financieringsrondes nodig. Wij hebben gunstigere voorwaarden dan een reguliere bank. Onze expliciete opdracht is om sociaal ondernemen te laten groeien, zodat ze nóg meer impact kunnen maken. Standaard bieden wij een langere aflossingsvrije periode, zodat de ondernemers even de tijd hebben om te investeren in het ondernemen. Het geld hoeft niet gelijk terug.”

Daarnaast biedt de Rabo Foundation de impact ondernemers ook coaches aan. Struik: “Wanneer daar behoefte aan is. Sommige coaches zijn wat langer betrokken bij de onderneming. Ook bieden we verschillende leergangen sociaal ondernemen aan. We verbinden vaak partijen met elkaar. Impactondernemers kunnen het beste van elkaar leren, in plaats van dat ik steeds voor postbode speel.” 

De Rabo Foundation is steeds op zoek naar nieuwe impact ondernemers. Maar ook komen ze via het netwerk van lokale Rabobanken bij Struik binnen. Ze wordt steeds enthousiaster wanneer ze over voorbeelden vertelt, zoals de Afrikaanderwijk Coöperatie in Rotterdam-Zuid. “Een wijk met heel wat sociale problemen. Er is daar ook een hele grote markt, die voor ontzettend veel vervuiling zorgde: 6.000 kilo afval per dag. Het was een enorme rotzooi op straat, nadat de markt was afgelopen. De wijkcoöperatie heeft toen de gemeente uitgedaagd: wij kunnen dit beter opruimen dan de gemeentereiniging. Rotterdam heeft die handschoen opgepakt. Er is een pilot gedraaid, met een circulair grondstoffenstation, opgebouwd uit gescheiden materialen: karton, hout, plastic en organisch afval. Dat creëerde werkgelegenheid voor de wijkbewoners. De aanpak maakte daadwerkelijk impact. De coöperatie zette zich bewijsbaar in voor de leefbaarheid in deze wijk. Er is toen besloten de proef definitief vorm te geven. Wij hebben een donatie gedaan, samen met stichting Doen en ook de stad Rotterdam zelf, trouwens ook een van de deelnemers van de City Deal Impact Ondernemen. Het opgeschaalde afvalsysteem draait nu al goed en zal in het eerste kwartaal van 2024 officieel geopend worden.”

Wat heeft Struik de afgelopen jaren geleerd? “Ik kijk minder naar jaarcijfers, die toch vaak ook al wat ouder zijn. Ik kijk liever naar wie de ondernemer of de onderneming is. Wat is het ondernemingsplan? Daarna blijven we de impact meten. Bij de Afrikaander Coöperatie praat ik dus met een vrouw, die namens de bewoners al dit soort zaken fantastisch regelt.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van de P+ Special ' Menselijke ecoystemen: zo werkt de City Deal Impact ondernemen'. Naast de Rabo Foundation van de Rabobank zijn er het Social Impact Fonds Rotterdam, Stadsmakersfonds, FNO – Zorg voor kansen, Social Finance Matters, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland en Stichting Cofinancing Our Future.