Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
SDG 8
SDG 8
30 november 2018

Ook bij Nederlandse bedrijven SDG 8 op 1

Nederlandse bedrijven lopen in lijn met wereldwijde keuzes: ook hier is SDG 8 (fatsoenlijk werk en economische groei) het meest populair. Iets meer dan 50 procent van de ondernemingen kiest hiervoor, zo blijkt uit onderzoek van Global Compact Nederland. Klimaatactie (SDG 30) staat ook hier op de tweede plaats. Opvallend voor Nederland is wel dat SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) op de derde plaats komt, met iets meer dan 40 procent van de bedrijven.

Ten opzichte van 2016 is het aantal Nederlandse bedrijven dat kiest voor SDG 8 overigens wel iets gezakt, meldt Global Compact Nederland. “Dit duidt erop dat steeds specifieker wordt verkend aan welke SDGs prioritair wordt bijgedragen.” Met andere woorden: van meer algemene doelen, naar meer specifieke, concrete. Die speurtocht is gaande en verklaart ‘het omruilen’ van doelen. Maar ook kunnen bedrijfsactiviteiten veranderen. Global Compact Nederland noemt het omruilen dan ook ‘een gezonde ontwikkeling’.

Het percentage Nederlandse bedrijven dat gebruik maakt van de SDGs ligt hoger dan het gemiddelde van alle landen ter wereld. In 2017 had al 89 procent van de ondernemingen doelen uitgekozen. Dat zijn in ons land vooral industriële bedrijven, zo’n 41 bij elkaar (38 procent). De financials staan met 21 organisaties op de tweede plaats (19 procent) en de informatie technologie met 13 bedrijven op plek 3 (12 procent).

Het Global Compact Netwerk Nederland werd in 2011 een officiële vereniging met vandaag de dag 130 leden, waarvan 45 mkb en een 25-tal non-business organisaties waarvan het merendeel ngo’s, een branche, gemeente en kennisinstellingen. 

Het onderzoek van Global Compact loopt niet helemaal synchroon met dat van PwC. De VN-organisatie constateert dat SDG 5 ‘gender equility’ wereldwijd op de tweede plaats staat. Dat is bij PwC in het geheel niet het geval. Er zit dus nogal wat licht in de telling, mogelijk veroorzaakt door een verschil in onderzoek naar andere bedrijven.

Het rapport van Global Compact gaat ook in op de businesscase, waarin onvermijdelijk het thema ‘groei’ weer opduikt. We citeren het rapport: 'Uit diverse onderzoeken blijkt dat de SDGs niet enkel urgent zijn voor een duurzame wereld, maar ook economische kansen bieden. Het onderzoek Better Business, Better World van de Business & Sustainable Development Commission, waarin onder meer de CEO van Unilever Paul Polman deelnam, toont aan dat duurzame bedrijfsmodellen gericht op de SDGs, kansen bieden ter waarde van ten minste 12.000 miljard dollar tot aan 2030. Kansen die zich voordoen wanneer de SDGs daadwerkelijk worden gerealiseerd.' In het rapport staan de sectoren vermeld die de grootste groeikansen bieden.

De kansen daadwerkelijk binnen handbereik brengen vraagt veel van het ondernemerschap maar loont. In ‘Better Business, Better World’ wordt gesteld: ‘Moving business to a sustainable growth model will be disruptive, with big risks as well as opportunities at stake. It will involve experimenting with new “circular” and more agile business models and digital platforms that can grow exponentially to shape new social and environmental value chains.’ 

Ook is een quote van Paul Polman overgenomen, de CEO die bij Unilever volgende maand het stokje overdraagt aan de Schot Alan Jope:“Er is geen businesscase voor aanhoudende armoede. Wij hebben een kans de deur te openen naar biljoenen dollars via nieuwe markten, investeringen en innovatie. Elk bedrijf zal profiteren van werken in een wereld die rechtvaardiger en veerkrachtiger is, als we de Sustainable Development Goals realiseren.” 

Download van het rapport Global Compact Nederland over de voortgang van de SDGs in ons land.

Downloads

Meer info download je hier:

Rapport Global Compact over SDGs in Nederland (8315 kb)