Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
SDG15 role governement
SDG15 role governement
11 januari 2022

SDG’s aan kabinet Rutte IV niet besteed

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn geen leidraad voor het kabinet Rutte IV geworden. Dat vindt de oud SDG-coördinator Hugo von Meijenfeldt jammer. 

Von Meijenfeldt opereerde als oud-topdiplomaat vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor zijn opvolger Sandra Pellegrom had hij graag een logischer departement gezien. Nu valt de SDG-coördinator toch weer onder de minister zonder portefeuille voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher (VVD).

“De deelnemers van het Constituerend Beraad hebben mijn aanbeveling niet ter harte genomen”, schrijft Von Meijenfeldt in een blog op LinkedIn.

Voor het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bieden de Sustainable Development Goals (SDG’s) houvast bij het realiseren van maatschappelijke doelen. Maar dat zou ook voor overheden moeten gelden. Bij sommige werelddoelen staat dat zelfs letterlijk omschreven, zoals bij SDG 15 over biodiversiteit. Target 15-9 luidt letterlijk ‘Integrate ecosystem and biodiversity in governemental planning’.

In Duitsland zijn de SDG’s voor de nieuwe regering van SPD, die Grünen en FDP wel leidend geweest. In de ‘Nachhaltigkeitspolitiek’ en de Agenda 2030 staat de 17 SDG's een voor een opgesomd en worden ze uitgelegd.

Von Meijenfeldt houdt zijn archief goed bij. En dat is pijnlijk. In zijn blog roept hij de vraag op of de periode van 9 maanden coalitievorming een mooie baby heeft opgeleverd“Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat de historisch hoge ambities aansluiten bij de mondiale akkoorden, maar dat voor het bereiken van de doelen in 2030 naast grote geldfondsen en vrijwilligheid juist regelgeving nodig zal zijn. De coördinerend bewindspersoon voor de SDG’s en winnaar van de verkiezingen Sigrid Kaag zei op 8 juli 2021 bij het in ontvangst nemen van het Manifest Duurzaam Regeerakkoord: “Ik ben er groot voorstander van de SDG’s als kompas te gebruiken in het nieuwe regeerakkoord. De doelen zijn ook goed om uitdagingen beter te kwantificeren. Want meten is weten.”

Maar vice minister-president Kaag heeft haar zin niet gekregen. Von Meijenfeldt: “In het Coalitieakkoord komen de SDG’s - net als bij Rutte III - slechts op één plek expliciet voor: bij ontwikkelingssamenwerking. Ze horen natuurlijk thuis in alle hoofdstukken. Niet alleen bij duurzaamheid, maar ook bij democratische rechtsorde, veiligheid en sterke samenleving, bestaanszekerheid en kansengelijkheid, welvaart en gezondheid.” 

Nuancerend: “In al deze hoofdstukken worden hier en daar wel gekwantificeerde doelen gesteld. Bij de groene onderwerpen wil Nederland in 2030 tot de Europese kopgroep behoren, hoewel de gestelde ambitieuze doelen ons op het gemiddelde brengen: 55 procent CO2-reductie en 74 procent areaal van stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden naar een gezond stikstofniveau. Tot de duurzame doelen behoort ook dat de woningbouw wordt versneld naar 100 duizend woningen per jaar, waarvan twee derde betaalbare huur-en koopwoningen. De gezondheidsdoelen van het vorige kabinet (obesitas, roken, alcohol) blijven gelden. Het aantal onnodige thuiszitters bij het onderwijs moet naar nul, de vergoeding voor kinderopvang wordt verhoogd tot 95 procent en het betaald ouderschapsverlof uitgebreid naar 70 procent.”

Kritisch over het totaalstuk: “De rest van de 50 bladzijden bevat aankondiging van instrumenten (regels, organisatie en geld) en veel gebruik van werkwoorden (verbeteren/tegengaan, aanpakken, etc.). Van instrumenten is het beoogde effect niet gekwantificeerd en de werkwoorden zijn helemaal niet te controleren. Geadviseerd is dat de nieuwe coördinerend bewindspersoon voor de SDG’s met een nationale strategie komt, waarin de onderlinge versterking van alle doelen kan worden bevorderd en een sterkere organisatie kan worden neergezet.”

De sombere voorspelling van de oud-SDG-coördinator: “Nu de nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de klus moeten blijven klaren zal het vermoedelijk niet van een nationale strategie en sterkere organisatie komen.”