Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Suikerunie Groningen grote Groengas-producent
Suikerunie Groningen grote Groengas-producent
10 april 2012

Samsom noemt Rotterdam als groene chemiehaven

Rotterdam zal volgens Diederik Samsom het centrum van de groene grondstoffeneconomie moeten worden. Energy Valley in het Noorden haalt de schouders op. "Mondiaal gezien wordt de Eemshaven door China als Rotterdam-Noord beschouwt", zegt directeur Gerrit van Werven.

Samsom maakte vandaag zijn keuzes voor Nederland bekend, in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Dat hij fors zou inzetten op vergroening van de economievoorziening, dat was te verwachten. Maar dat hij de enorme spurt die het Noorden van het land maakt zou verzwijgen… Dat is niet handig.

“Onze energievoorziening zal in enkele decennia volledig moeten verduurzamen”, liet Samsom weten. Wij citeren hem: “Nederland heeft de beste ingenieursbureaus, offshore bedrijven, waterbouwers en havens. Wij kunnen wereldspeler zijn op het gebied van offshore energiewinning. En met Wageningen ook op het gebied van biogrondstoffen. Laten we onszelf tot doel stellen om die kansen te grijpen. Door een meeslepende en ambitieuze opdracht te formuleren: in 2050 is Nederland geheel onafhankelijk van fossiele brandstoffen. Een 100% duurzame economie. Door een 100% duurzame energievoorziening te realiseren. Door van Rotterdam het centrum te maken van de groene grondstoffenchemie. Door onze mobiliteit te vergroenen. Met concrete maatregelen zoals een verplichte levering van duurzame elektriciteit en de aanleg van een hoogspanningsnet op zee bieden we lange termijn zekerheid voor bedrijven en stimuleren we innovatie en investeringen zonder de geplaagde staatskas te belasten.”

Gerrit van Werven van Energy Valley neemt de zaak niet hoog op. "Wij hebben een mailtje van Samsom, waarin hij volledig achter de energie-ambities van het Noorden staat. Niet in Rotterdam, maar in de Eemshaven komt de grootste biomassa-centrale van Nederland, ook de grootste methanol fabriek en van RWE ook de kolencentrale waar een enorme bijvoeding van biomassa gaat plaatsvinden. Een delegatie van de Rotterdamse haven was bij ons en liet weten: wij hebben te weinig ruimte, laten we daarom samenwerken. En in mondiaal perspectief is dat ook het meest logische. Als het over containeroverslag gaat, zien ze de Eemshaven als Rotterdam-Noord. En als de Russen aan gas denken, zien de de terminal in Rotterdam als Energy Valley-Zuid."

Samsom wil dat de energievoorziening in 2050 voor 100 procent verduurzaamd is. Dat is onder scenarioschrijvers een ambitieuze behoefte, die geen enkele grote investering veelt die niet duurzaam is.

Opmerkelijk is dat Samsom in de traditie van de PvdA stapt van ‘onderwijzerspartij’. Hij koppelt de duurzame economie ook aan extra investeringen in het onderwijs. Hij gaat echter ook weer niet zo ver door de roep om ‘energie-onderwijs’ ter sprake te brengen.

Samsom: “Lange tijd meende ik dat de beste investering in het milieu een zonnepaneel of een windmolen was. Mis. De best renderende euro voor het milieu is een euro investeren in onderwijs. Omdat onze kinderen nieuwe technologie kunnen uitvinden waar wij nog niet op konden komen. Wie vooruitgang mogelijk wil maken, moet in onderwijs investeren. Ook als het financieel tegen zit. Maar er is meer dan alleen geld nodig in het onderwijs. Er is een cultuuromslag nodig. Eerder starten met onderwijs. Meer inzet op rekenen en taal. De beste mensen voor de klas; Meer vakopleidingen. Minder marktwerking op het MBO en HBO, om de wildgroei aan diploma’s te stoppen. En vooral: een halt aan de schaalgrootte. Één bestuur voor 60 lagere scholen is vast efficiënt in managementtermen, maar maakt van ouders, docenten en leerlingen een nummer. De fonkelende gebouwen van de ROC’s waarin 5000 leerlingen zitten geven vast veel prestige, maar er blijft weinig over van de onderwijsmoraal. Wanneer we de ontwikkelingen gewoon aan ons voorbij laten trekken zal de schaalvergroting almaar doorgaan. Tijd om echt grenzen te trekken. Grenzen aan de omvang van besturen, lokaties en klassen.”

Tenslotte zegt Samsom de banken heel hard aan te gaan pakken, te splitsen en zelfs fiscaal extra te gaan belasten. “De financiële sector. Niet een sector waar je als eerste aan denkt als het gaat om publieke voorzieningen. Maar wel eentje die, zo heeft ze bewezen, een directe bedreiging vormt voor onze voorzieningen en daarmee voor onze toekomst. Er zijn legio ingrepen mogelijk en nodig. Aanpakken van de bonussen, splitsen van banken, versterken kapitaal, Europees bankentoezicht, een bankenbelasting in enigerlei vorm. De PvdA zal elk middel inzetten en niet rusten voordat deze sector ophoudt om met haar roekeloze gedrag onze gezamenlijke welvaart op het spel te zetten.”

De volledige toespraak is via deze link te vinden.
 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier