Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Pieter van Osch
Pieter van Osch
13 mei 2021

ScaleUp Impact: niet groeien om te groeien

Het idee van ‘groeien om te groeien’ spreekt steeds minder ondernemers aan. Een groeiende groep van purpose-gedreven ondernemers stelt dat een bedrijf meer moet doen dan alleen het bieden van werkgelegenheid en het betalen van belasting en de aandeelhouders verrijken. Impact op het milieu, het menselijke aspect en het doel van de organisatie behoren belangrijke pijlers bij ieder bedrijf te zijn. Impact Habits is een groeiprogramma van Pieter van Osch (Scaleup Impact) voor impactbedrijven waarbij het samenbrengen van purpose en profit centraal staat. 

Van Osch heeft verschillende softwarebedrijven opgezet en succesvol verkocht. Daarbij heeft de nadruk altijd gelegen op snel groeien. Bedrijfsgroei fascineert Van Osch nog steeds, al is dat volgens hem iets anders dan ‘groeien om te groeien’. Met de jarenlange ervaring die hij opdeed in binnen- en buitenland ging hij in 2008 in zee met ondernemer (en medeoprichter van mentorprogramma nlgroeit) Kees de Jong om via de methodiek van Verne Harnish andere ondernemers te begeleiden. Van Osch verkocht in 2019 zijn aandelen omdat hij alleen nog bedrijven wilde helpen die de wereld een stukje mooier willen maken. Daarom richtte hij Scaleup Impact op.

Waarin wijkt Impact Habits af van Rockefeller Habits?

“We ontwikkelden een ‘impactvariant’ op het gedachtegoed van de groeimethode van ‘groeigoeroe’ Verne Harnish als trainingsprogramma voor ondernemers. Maar, Impact Habits is véél meer dan de Rockefeller Habits. Bij de Impact Habits staan duurzame impact, de menselijke maat en ‘habits’ die helpen centraal. Mensen zijn vooral geen productiefactoren, maar maken ook echt het verschil. Bijvoorbeeld door persoonlijke visie en ontwikkeling en aan te laten sluiten op de bedrijfsvisie.” 

“Bij de Scaling Up-methodiek is de nadruk gelegd op duurzame impact, het vernederlandsen en op het menselijke aspect. Dit komt doordat de Amerikaanse versie te veel is gericht op groei en geld. We ontkrachten de mythes dat impact maken geld kost, impact maken een keuze is en impact maken iets is dat je doet in je eigen tijd. Impactvol ondernemen is veel meer dan een buzzword. Het is onmogelijk om als bedrijf geen impact te hebben op je omgeving. De kunst is dat het gaat om positieve impact voor velen. In ons hoofd valt impact maken en geld verdienen niet te rijmen, terwijl recente succesverhalen het tegendeel bewijzen.”

Is impactvol ondernemen optioneel? 

“We zijn ervan overtuigd dat bedrijven zonder impact of purpose over een aantal jaar niet meer bestaan. Wat is immers je bestaansrecht als je producten maakt die straks niet meer gemaakt kunnen worden, omdat de grondstoffen op zijn? Hoe ‘duurzaam’ is zo’n bedrijf? Steeds meer consumenten zien in dat bedrijven een grotere verantwoordelijkheid hebben. Als ondernemer kun je dat niet ontkennen.” 

“Groei is een middel, maar geen doel op zich. Een groot deel van het bedrijfsleven heeft groeien heilig verklaard, zij hebben zich tot doel gesteld om jaar na jaar een bepaald percentage te groeien. Maar om impact te maken, hoeft een bedrijf niet groot te zijn. Zie het als een bonsaiboom: niet ieder zaadje hoeft uit te groeien tot een eik. Daarom pleiten we voor een heroriëntatie van de economie, waarbij de potentie van organisaties centraal staat en niet de groeicijfers. Wij zien een economie voor ons waarin positieve impact maken voor velen het belangrijkst is voor bedrijven die vakmanschap hoog in het vaandel hebben. Ofwel die bedrijven die echte waarde toevoegen aan de vooruitgang van onze wereld.”

“Met onze klanten zoals Yumeko en Greenhome tonen we aan dat impactvol ondernemen daadwerkelijk ook financieel rendabel en winstgevend kan zijn. Het is een voorwaarde voor impactondernemen dat profit en purpose in een dynamisch evenwicht zijn. Maar toch krijgen veel impactondernemingen ook de nodige kritiek te verwerken. Er heerst een stigma dat je het als impactondernemer niet te goed mag doen en niet te veel mag overhouden onderaan de streep. Maar je moet niet worden afgerekend op wat je verdient als je als ondernemer een purpose nastreeft. Het gaat om de impact die je maakt. Het is tijd om goed doen en geld verdienen met elkaar te verbinden. Door meer te verdienen, kun je ook meer investeren en dus meer impact maken. En het oplossen van maatschappelijke problemen leidt altijd tot grote besparingen voor de toekomstige generatie.” 

Waar ligt de oplossing voor de maatschappelijke problemen?

“De oplossing voor een groot deel van de problemen ligt binnen handbereik. We moeten alleen de eerste stap nog durven zetten. En met ‘we’ bedoel ik de overheid. Als zij het goede voorbeeld geeft en een actief beleid voert om bijvoorbeeld klimaatdoelstellingen te halen, volgen ondernemers vanzelf. De ondernemers spelen daarbij wel een cruciale rol door innovatieve ideeën tot realisatie te brengen. Via marketinguitingen nemen purpose-gedreven ondernemingen de rol van de overheid voor een belangrijk deel op zich.” 

“Impactpartijen zijn genoodzaakt fors meer geld aan marketing en campagnes te spenderen om de consument te onderwijzen over én te overtuigen van hun meerwaarde. Door deze extra uitgaven staan impactondernemers bij de start in feite ook 1-0 achter op hun minder duurzame concurrenten. De gedrevenheid van de impactondernemer maakt gelukkig veel goed. Nog een reden waarom purpose-gedreven bedrijven de toekomst hebben!”

Download van het ScaleUp Impact Werkboek

Auteurs: Lennart van der Aa en Dennis Mensink