Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Alles over Social Impact Bonds
Alles over Social Impact Bonds
02 oktober 2019

P+ SPECIAL: Social Impact Bonds zetten de toon

Geen resultaat? Dan ook geen vergoeding voor inspanningen. Zo werken Social Impact Bonds, die op dit moment de toon zetten als het gaat om resultaatfinanciering bedoeld om sociale problemen op te lossen. Hebben mensen met een uitkering sneller werk gevonden dan anderen? Dan krijgt de organisatie achter dit financieringsinstrument een vergoeding. En de financier zelf ontvangt rendement, soms wel 12 procent. 

Impact Centre Erasmus, een onderzoekscentrum verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zet in de nieuwe P+ Special alles wat op dit moment bekend is over Social Impact Bonds op een rijtje. De sterke, maar ook de zwakke punten.

Van alle verschillende vormen van resultaatfinanciering is de Social Impact Bond (SIB) met ruim 160 contracten het meest toegepast. Er zijn er nu wereldwijd160 bij elkaar. Professor Emily Gustafsson-Wright van Brookings Institution houdt ze allemaalbij in een databasebij van alle SIB.s wereldwijd.Zij heeft legde bovendien de ervaringenmet bestaande SIBs naast de beloften gelegden . wist hierdoor Voor een aantal beweringen over Social Impact Bonds met bewijzen te onderbouwen.is onderbouwing:

+ Resultaten krijgen meer aandacht. Door met een SIB te werken zijn zowel overheden als uitvoerders meer gericht op het bereiken van resultaten. 

+ Er ontstaat een betere samenwerking tussen overheden met uitvoerders. Doordat betaling op basis van resultaten gebeurt, is het toezichtenen het management strakker georganiseerd.

+ Het monitoren en evalueren van effecten van gerichte financieringsacties wordt gebruikelijker. 

+ Financieel risico wordt verplaatst van overheid naar financier.

+  De risico’s van de Social Impact Bonds zijn niet altijd even goed in beeld gebracht. Investeerders zoeken kiezen daarom lievervooreen ook niet al te risicovolle aanpakkkenuit.

Nederland maakte in 2013 voor het eerst kennis met resultaatfinanciering toen de eerste Social Impact Bonds in Rotterdam werden gelanceerd..  

Het Impact Centre Erasmus (ICE) onderzoekt onder andere de besparing in uitkeringsdagen die door de Social Impact Bond WRZ in Rotterdam wordt gerealiseerd. Sinds de eerste kandidaten in 2015 instroomden blijkt dat mensen die via deze SIB naar werk worden toegeleid eerder uit de uitkering stromen dan mensen die andere interventies van de gemeente doorlopen. Het gaat om ongeveer 40 procentpunt minder tijd in de uitkering. 

Om kennis over deze en andere praktijken te verbreiden ontwikkelt Impact Centre Erasmus (ICE) samen met Social Finance NL een leergang voor ambtenaren over impact gericht werken en de rol van Social Impact Bonds hierin. 

Gratis download van de P+ Special met daarin alles over Social Impact Bonds.

 

Downloads

Meer info download je hier:

Alles over Social Impact Bonds (2945 kb)