Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Sociale Dialoog
Sociale Dialoog
19 juli 2019

Internationale conferentie over sociale dialoog

We hebben allemaal baat bij een sociale dialoog, zo is de filosofie van Mondiaal FNV. Gesprekken tussen werknemers, bedrijven en overheid verrijken alle partijen en leggen de basis voor een duurzame ontwikkeling. Mondiaal FNV organiseert daarom op 8 oktober de conferentie ‘Building Bridges’, waarin de sociale dialoog centraal staat, met tal van best practises, tips en tools.

“De sociale dialoog is de meest duurzame manier om tot gewoon goed werk te komen”, stelt Astrid Kaag, beleidsmedewerker van Mondiaal FNV. “Er bestaan al veel goede initiatieven rondom duurzame handel, certificering, ketenprogramma’s, et cetera, maar er is nog te weinig oog voor de lokale situatie. Die brengen wij samen op 8 oktober in Amersfoort.”

Kaag wijst erop dat bedrijven vaak van goede wil zijn en voor certificering van grondstoffen gaan met een controlesysteem. “Daar zijn de vakbonden meestal niet bij betrokken, dus dit lost de problemen op lokaal niveau niet op. Dat moet je samen met de werknemers doen. Veel organisaties en bedrijven onderschrijven de noodzaak van werknemersinspraak wel, maar in de praktijk blijkt het moeilijk uit te voeren. Daar willen we een impuls aan geven.”

Een afvaardiging van werkgeversorganisaties uit Nepal, Oeganda, Peru en Indonesië komt naar Nederland, evenals vakbondsleiders uit bijna alle continenten. De Ghanese minister van Arbeid zal er vertellen over de vruchten van de sociale dialoog in zijn land en ILO-directeur Alette van Leur zit de conferentie voor. Nederland vertegenwoordigt ook een best practise door de aanwezigheid van DECP, de mondiale afdeling van werkgeversorganisatie VNO/NCW, met wie Mondiaal FNV regelmatig samenwerkt.

De conferentie zoomt in op de sectoren landbouw, palmolie, kleding en scheepssloop. Managers van een landbouwbedrijf uit Peru, een palmoliebedrijf uit Colombia en een kledingbedrijf uit Bangladesh vertellen over wat de sociale dialoog hen heeft opgeleverd. “En dat is best veel”, zegt Kaag. “Dat hebben ze zelf berekend. Het leidt tot hogere productiviteit en dus tot hogere winsten, minder conflicten en daardoor minder kosten aan advocatuur. Maar ook minder kosten aan arbeidsbemiddeling, want mensen willen nu graag bij deze bedrijven werken. Ze hoeven niet meer intensief te werven.”

Werknemers van ngo’s, bedrijven, overheid en vakbondsleden zijn welkom op de conferentie. Kaag: “Doel is dat mensen gestimuleerd en geprikkeld worden om verder te gaan met die sociale dialoog. Het is ook een uitstekende gelegenheid om contacten te leggen en te netwerken.” Surf naar de website 'Building Bridges'  voor meer informatie en aanmelding.

Tekst Astrid van Unen

Downloads

Meer info download je hier:

Uitnodiging Sociale Dialoog 8 oktober (PDF) (228 kb)